Kabinet za Video-Polisomnografiju


U sklopu Centra funkcionise i podjedinica za poremećaje spavanja. U okviru Centra za poremećaje spavanja odvija se aktivnost na dijagnostici (polisomnografsko registrovanje) i proučavanju najčešćih poremećaja spavanja.

Aktivnost obuhvata :

 

  • Insomnije (adaptaciona, psihofiziološka, idiopatska) ili poremećaje incijacije i održanja spavanja
  • Poremećaje disanja u vezi sa spavanjem (sve vrste apneja i povećanja otpora gornjih disajnih puteva i Cheyne-Stokesovo disanje)
  • Hipersomnije (narkolepsija sa i bez katapleksije, idiopatske hipersomnije)
  • Cirkadijalni poremećaji ritma spavanja
  • Parasomnije (NREM parasomnije: konfuzna razbudjivanja, somnambulizam i noćne more; REM parasomnije: poremećaj ponašanja u REM spavanju, paralize spavanja i strašne snove; parasomnije nastale zbog primene lekova)
  • Ritmične poremećaje pokreta vezane za spavanje (sindrom nemirnih nogu i periodičnih pokreta ekstremiteta u spavanju,  jactatio capitis nocturna, head banging, body rocking, body rolling i leg rolling, bruksizam)
  • Izolovane simptome (normalne varijante)
  • Druge poremećaje spavanja (zagrcnjavanje i poremećaj gutanja u vezi sa spavanjem).


Metodologija Centra koja se primenjuje obuhvata dugotrajno polisomnografsko (PSG) registrovanje, test višestrukog usnivanja (MSLT), uz primenu senzora za posebne zahteve (protok vazduha kroz nos i usta, registrovanje hrkanja, saturacije krvi kiseonikom, položaj tela u spavanju, pokreti ekstremiteta, EMG, EKG, respiratorni (abdominalni i torakalni) pokreti, elektrookulogram).

Ciljevi Centra za poremećaje spavanja su : a) dijagnostika, b) praćenje, c) lečenje bolesnika sa poremećajima spavanja, uz d) stvaranje epidemiološke slike ove problematike.

U istraživačkom smislu rad je usmeren ka izučavanju : a) odnosa spavanja i neurodegenerativnih bolesti CNS (simukleinopatije), i b) odnosa spavanja i prijonskih bolesti (JCD, FFI, bovina encefalopatija).

Šef Centra za epilepsije i poremećaje spavanja je Prof. Dr Dragoslav Sokić.

 

Who is online

We have 25 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.