Centar za polineuropatije

Centar (Odsek) za polineuropatije osnovan je 2012. godine u okviru Klinike za Neurologiju Kliničkog Centra Srbije, sa ciljem da se ostvare adekvatna dijagnostika i lečenje pacijenata sa ovom čestom bolešću. Trenutna organizacija bazira se na radu u specijalističkoj ambulanti za polineuropatije u Poliklnici KCS.

U ovu specijalističku ambulantu se upućuju pacijenti sa elektrofiziološki dijagnostikovanom polineuropatijama, kod kojih ili nije utvrdjen uzrok ili je izostao očekivani terapijski odgovor. Pacijente upućuju neurolozi ili neuropsihijatri.

U specijalističkoj ambulanti rade lekari Odeljenja za neuromišićne bolesti, Klinike za neurologiju KCS:

  • Prof Dr Zorica Stević
  • Prof. Dr Dragana Lavrnić
  • Doc. Dr Ivana Basta
  • Ass. Dr Stojan Perić

Napomena: Da bi prvi pregled pacijenata sa polineuropatijom bio dijagnostički i terapijski efikasniji, potrebno je da se za pregled pripreme:

  1. mišljenje sa predlogom neurologa da je potrebna dopuna dijagnostike i lečenja već dijagnostikovane polineuropatije;
  2. kompletna medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem ispitivanju i lečenju polineuropatije.
 

Who is online

We have 55 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.