Home
Način prijema pacijenata na Kliniku za neurologiju

Bolesnici se na Kliniku za neurologiju primaju uz propisani uput za hospitalizaciju posle pregleda u urgentnoj neurološkoj ambulanti, prijemnoj neurološkoj ambulanti, u dispanzerima, centrima, specijalističkim neurološkim ambulantama ili posle konsultativnog pregleda neurologa Klinike za neurologiju. Prijem može da se ostvari i na osnovu obrazloženog zahteva neurologa iz regionalnog centra, u kom slučaju se termin prijema dogovara sa načelnikom odgovarajućeg odeljenja.Prijemi mogu da budu hitni (istog dana), ubrzani (na prvo slobodno mesto) ili zakazani, u zavisnosti od medicinskih indikacija i potreba bolesnika.Redovni (zakazani) prijemi se obavljaju između 11 i 13 h u jedinici za prijeme i otpuste u suterenu Klinike za neurologiju, posle čega se pacijent smešta u postelju na odgovarajućem odeljenju.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.