Home News Archive Doc. dr Mario Habek na Klinici za neurologiju, 30.06.2016. u 10h
Doc. dr Mario Habek na Klinici za neurologiju, 30.06.2016. u 10h

Doc. dr Mario Habek (načelnik Referentnog centra za poremećaje autonomnog nervnog sistema Klinike za neurologiju UKC u Zagrebu, Hrvatska)

će održati predavanje Funkcionalna ispitivanja u multiploj sklerozi u slušaonici Klinike za neurologiju KCS u četvrtak 30.6.2016. sa početkom u 10h.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.