Home News Archive Lekcije Klinike za neurologiju,
Lekcije Klinike za neurologiju,

Prof. dr Elka Stefanova (Klinika za neurologiju KCS, Beograd) u okviru lekcija Klinike za neurologiju održaće predavanje:

"Spektar kognitivno-bihejvioralnih poremećaja u Parkinsonovoj bolesti: od blagog kognitivnog poremećaja do demencije sa Lewy-jevim telima"

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.