Home News Archive Stručni sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD, 21. april u 12h
Stručni sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD, 21. april u 12h

Sastanak sa temom "Savremeni multidisciplinarni koncept lečenja bolesnika sa multiplom sklerozom"

će se održati 21. aprila u 12h, u prostorijama Srpskog Lekarskog Društva; Ulica Džordža Vašingtona 19, Beograd.

 

Program sastanka:

11:30-12:00 Registracija učesnika

12:00-12:40 Multipla Skleroza- od prepoznavanja to tretmana, gde smo danas?
predavanje Prof. dr Jelena Drulović

12:40-13:20 Opterećenje populacije multiplom sklerozom
predavanje Prof. dr Tatjana Pekmezović

13:20-13:50 Značaj balneoterapije u procesu rehabilitacije neurodegenerativnih oboljenja sa posebnim osvrtom na multiplu sklerozu (MS)
predavanje Prof. dr Milisav Čutović

13:50-14:20 Rehabilitacija obolelih od multiple skleroze
predavanje Dr Tatjana Matejević

14:20-14:30 Diskusija

Koktel

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.