• Srpski
  • English
Home O klinici Istorijat Upravnici Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić
Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić

Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić (Beograd, IX 1912- 2001), lekar, specijalista neuropsihijatar; diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je završio i specijalizaciju; bio je redovan je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najbliži saradnik i direktni naslednik profesora dr Vladimira Vujića. Školovao se u Parizu (1941. godine u bolnici Salpetrier), Londonu (gde je proučavao elektroencefalografiju), Beču (Universit /its Nervenklinik) i Sjedinjenim američkim državama; Prof. Jovan Ristić je perfektno vladao sa ova tri jezika.

Pod njegovim rukovodstvom i njegovom ličnom zaslugom stvorena je moderna i jaka neurološka škola, iz koje su se regrutovali kadrovi iz neuropsihijatrije za čitavu ondašnju Jugoslaviju. Redovno je pozivan u lekarske konzilijume organizovane u velikim medicinskim centrima kod nas ili u svetu. Bio je član Direktorijuma Internacionalnog Gerald Grinschgl simpozijuma koji se tradicionalno održavao u Puli; sa početkom rata (1991. godine) Profesor Ristić je napustio Direktorijum iz patriotskih razloga; bio je lični lekar i član konzilijuma koji je lecio predsednika SFRJ maršala Josipa Broza Tita. Drugi Svetski rat je Profesora Ristića zatekao u Mladenovcu u kome je kratko vreme bio i upravnik bolnice; pošto je uspeo da bolnicu snabde većom količinom sanitetskog materijala koji je lično doneo iz Beograda, pobegao je od Nemaca u Beograd gde je radio na neuropsihijatrijskoj klinici. Organizovao je više stručnih sastanaka, među njima i IV Kongres neuropsihijatara Jugoslavije (1972. godine). Bio je prvi predsednik podružnice Srpskog Lekarskog Društva za Beograd.
Bio je član je uredništva nekoliko domaćih medicinskih casopisa i urednik značajnih medicinskih dela. Posebno su zapaženi njegovi stručno-naučni radovi o oblicima encefalitisa, kliničkim oblicima epilepsije, vaskularnim poremećajima mozga i pseudoneurotičnim formama shizofrenije. Napisao je filozofsko-medicinsko delo štampano pod nazivom "Medicina i društvo". Autor je više poglavlja u medicinskim enciklopedijama i leksikonima (saradnik u "Specijalnoj kliničkoj fiziologiji" čiji je urednik Akademik Profesor Dr Stanoje Stefanović).
Redovan je član Srpskog lekarskog društva, Srpske Akademije Nauka i Umetnosti i Medicinske Akademije Srpskog Lekarskog Društva. Dobitnik je Sedmojulske nagrade Srbije, i Povelje Srpskog Lekarskog društva (1993. godine). I u ovakvim uslovima za rad prof Stanojević je bio plodan pisac. Od osnivanja Klinike do 1935. godine, on i njegovi saradnici napisali su više od 65 radova iz oblasti kliničke, sudsk

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.