Home About clinic History Upravnici Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić
Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić
There are no translations available.

Akademik Profesor Dr Jovan D. Ristić (Beograd, IX 1912- 2001), lekar, specijalista neuropsihijatar; diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je završio i specijalizaciju; bio je redovan je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najbliži saradnik i direktni naslednik profesora dr Vladimira Vujića. Školovao se u Parizu (1941. godine u bolnici Salpetrier), Londonu (gde je proučavao elektroencefalografiju), Beču (Universit /its Nervenklinik) i Sjedinjenim američkim državama; Prof. Jovan Ristić je perfektno vladao sa ova tri jezika.

Pod njegovim rukovodstvom i njegovom ličnom zaslugom stvorena je moderna i jaka neurološka škola, iz koje su se regrutovali kadrovi iz neuropsihijatrije za čitavu ondašnju Jugoslaviju. Redovno je pozivan u lekarske konzilijume organizovane u velikim medicinskim centrima kod nas ili u svetu. Bio je član Direktorijuma Internacionalnog Gerald Grinschgl simpozijuma koji se tradicionalno održavao u Puli; sa početkom rata (1991. godine) Profesor Ristić je napustio Direktorijum iz patriotskih razloga; bio je lični lekar i član konzilijuma koji je lecio predsednika SFRJ maršala Josipa Broza Tita. Drugi Svetski rat je Profesora Ristića zatekao u Mladenovcu u kome je kratko vreme bio i upravnik bolnice; pošto je uspeo da bolnicu snabde većom količinom sanitetskog materijala koji je lično doneo iz Beograda, pobegao je od Nemaca u Beograd gde je radio na neuropsihijatrijskoj klinici. Organizovao je više stručnih sastanaka, među njima i IV Kongres neuropsihijatara Jugoslavije (1972. godine). Bio je prvi predsednik podružnice Srpskog Lekarskog Društva za Beograd.
Bio je član je uredništva nekoliko domaćih medicinskih casopisa i urednik značajnih medicinskih dela. Posebno su zapaženi njegovi stručno-naučni radovi o oblicima encefalitisa, kliničkim oblicima epilepsije, vaskularnim poremećajima mozga i pseudoneurotičnim formama shizofrenije. Napisao je filozofsko-medicinsko delo štampano pod nazivom "Medicina i društvo". Autor je više poglavlja u medicinskim enciklopedijama i leksikonima (saradnik u "Specijalnoj kliničkoj fiziologiji" čiji je urednik Akademik Profesor Dr Stanoje Stefanović).
Redovan je član Srpskog lekarskog društva, Srpske Akademije Nauka i Umetnosti i Medicinske Akademije Srpskog Lekarskog Društva. Dobitnik je Sedmojulske nagrade Srbije, i Povelje Srpskog Lekarskog društva (1993. godine). I u ovakvim uslovima za rad prof Stanojević je bio plodan pisac. Od osnivanja Klinike do 1935. godine, on i njegovi saradnici napisali su više od 65 radova iz oblasti kliničke, sudsk

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.