Home News Archive Lekcije Klinike za neurologiju KCS, 07.10.2015. u 13h
Lekcije Klinike za neurologiju KCS, 07.10.2015. u 13h

Doc. dr Nataša Dragašević-Mišković (Klinika za neurologiju KCS, Beograd) će održati predavanje SVE ULOGE MALOG MOZGA, u okviru Lekcija

Klinike za neurologiju KCS, 07.10.2015. godine, u slušaonici Klinike za neurologiju KCS, sa početkom u 13h.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.