Home News Archive Dr Stojan Perić i istraživački tim GBSerbia dobitnici nagrade „Brus Šenberg“
Dr Stojan Perić i istraživački tim GBSerbia dobitnici nagrade „Brus Šenberg“

Dr sc. med. Stojan Perić sa Klinike za neurologiju KCS imao je usmeno izlaganje pod nazivom

“Clinical and epidemiological features of Guillain-Barré syndrome in Western Balkans” na Godišnjem sastanku „Američke akademije neurologa“ u aprilu 2015. godine u Vašingtonu, SAD.

Tom prilikom dr Perić i istraživački tim GBSerbia, koji čine kolege iz sedam tercijarnih centara sa prostora Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, dobili su nagradu „Brus Šenberg“ za izuzetno postignuće u neuroepidemiologiji.
U obrazloženju stoji da je istraživanje nagrađeno zbog toga što predstavlja klasičnu epidemiološku studiju, da su rezultati prezentovani jasno i da je sada otvoren interesantan prozor u poznavanje ovog sindroma na prostoru balkanskih zemalja.

Prof. dr Elan Luiz sa Univerziteta Kolumbija uručuje nagradu „Brus Šenberg“ dr Stojanu Periću

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.