Home Nursing Education and training Reports Dodela nagrade “Statua Milena Tijanić”
Dodela nagrade “Statua Milena Tijanić”
There are no translations available.

Tradicionalna nagrada “Statua Milena Tijanić” dodeljuje se svake druge godine, na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Nagrada za 2014. godinu dodeljena je Milijani Matijević, do nedavno glavnoj sestri Klinike za neurologiju.

Funkciju glavne sestre klinike obavljala do odlaska u zasluženu penziju, a ova nagrada je kruna njenog rada. Nagrada se dodeljuje istaknutim sestrama za životno delo, sestrama koje su tokom svog rada doprinele unapređenju struke, radile na usavršavanju iste, prateći savremene tokove i uvođenjem novina. Pored kvaliteta koje Milijana poseduje, a koje je potvrdila tokom svog rada, nije bilo teško ispuniti stroge kriterijume za dodelu nagrade za životno delo.

Milijana Matijević je rođena 1951. godine u Žitnom Potoku. Srednju medicinsku školu završila je u Zemunu, a Višu medicinsku školu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za glavnu sestru Ambulantno-polikliničkog odeljenja Instituta za neurologiju izabrana je 1984. godine, a od 1994. do 2014. godine je glavna sestra Instituta za neurologiju KCS.
Tokom svog dugogodišnjeg rada, radila je na ličnom usavršavanju, značajan doprinos ima na unapređenju struke, kao i promociji svoje ustanove i sestara, a svoje znanje nesebično prenosila na kolektiv.

Tokom rada bila je spremna da uvek pruži maksimum, kao vizionar pre svih uvede novine u sestrinskom radu, a zajedno sa svojim koleginicama postižu značajne rezultate iz dokumentovanja sestrinskog rada, istraživanja u sestrinstvu... Takođe je imala posebna interesovanja za ljudske resurse u sestrinstvu, usklađivanje obrazovanja sestara sa EU standardima i unapređenje kvaliteta nege, zdravstvena nega neuroloških bolesnika, istraživanje u sestrinskoj nezi i palijativno zbrinjavanje. Dugogodišnji je saradnik na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Jedan je od autora knjige „Zdravstvena nega u neurologiji“ 2002. godine, koja je prihvaćena kao udžbenik za studente Više medicinske škole.

Tokom svog rada angažovana je kao osoba koja je spremna na odgovornost, za implementaciju novina u zdravstvu i edukaciju sestara, biva angažovana kao stručni saradnik za razne sestrinske časopise i mnogobrojne značajne aktivnosti.

Izvod iz biografije Milijane Matijević

Mnogobrojne i značajne aktivnosti kao i jedan je od autora knjige:

Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu - unapređenje rada medicinskih sestara”, Agencija za menadžment ljudskih resursa - HRM Vujić, UMST KCS „Sestrinstvo”, 2007.

- „Didaktičko metodička edukacija saradnika iz nastavnih baza u sprovođenju studijskog programa”, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd, 2007.

- „Building capacity and capability of nursing”, International Sceintific Conference The Nurses and Midwives of Maribor, Maribor, 2010.

- “Nursing and midwifery Leadership for Action in Primary Health Care and Maternal Newborn Health (MDG5)”, WHO Global Forum for Government Chief Nursing Officers and Midwives, Geneva, Switzerland, 2010.

- „Nursing management”, Traing in Health Servvice management in Serbia, A Projekt funded by the European Union, Beograd, 2010.

- „Kvalitet zdravstvene nege i bezbednost pacijenata”, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2011.

Predhodih godina dobila je :
Povelja – Savez zdravstvenih radnika Beograda, 1997.
Povelja - Savez zdravstvenih radnika Srbije, Sekcija medicine rada, 1999.
Pohvalnica – Združenie na medicinski sestri-tehničari i akušerki na Republika Makedonija, 2005.
Zahvalnica – UMST „Sestrinstvo“ KCS 2014.

Član je strukovnih asocijacija:
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS ˝Sestrinstvo˝
KMSZT Srbije
Udruženje za javno zdravlje Srbije
The European Association of Neuroscience Nurses (EANN)

Sasvim je jasno iz iznetih činjenica, da Milijana Matijević poseduje izuzetnu ljubav prema profesiji koji su bili pokretač za višedecenijski rad na usavršavanju profesije medicinska sestra u neurologiji u svim aspektima koje život i struka nameću prateći i primenjujući najsavremenije promene.

„Zdravstvena nega u neurologiji“ 2002. godine koja je prihvaćena kao udžbenik za studente Više medicinske škole.
Tokom svog rada angažovana je kao osoba koja je spremna na odgovornost, za implementaciju novina u zdravstvu, edukaciju i raznim istrazivackim aktivnostima:
Bila je glavni i odgovorni urednik časopisa „Sestrinsko ogledalo“.
Predsednik Sekcije medicinskih sestara-tehničara u neurologiji Srbije bila je od njenog osnivanja 1991. do 1996 godine.
Školske 1993/94 i 94/95 angažovana je na Višoj medicinskoj školi kao nastavnik praktične nastave.
Jedan je od priređivača prvog izdanja knjige »Osnovni principi sestrinske nege«,Virdžinije Henderson, najznačajnije knjige napisane o sestrinstvu u XX veku.
„Školu zdravstvene nege“ za medicinske sestre Instituta za neurologiju u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta i Više medicinske škole organizovala je 1996.godine.
Od oktobra 2002. godine je član Radne grupe za zdravstvenu negu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a na njenom čelu je od 2005. godine. U tom periodu, bila je pokretač za održavanje Međunarodnog dana sestara, Nedelje sestrinstva iz kojih su posle nastali Bazari zdravlja.
Od aprila 2006. godine bila je angažovana u Ministarstvu zdravlja sa punim radnim vremenom u trajanju od godinu dana.
Bila je učesnik u Projektu Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (DILS), tokom 2010 godine.
Organizovala je i učestvovala u velikom broju stručnih skupova i edukativnih seminara u Srbiji.
Bila je učesnik u priređivanju mnogih dokumenata i preporuka SZO, ICN i Evropskog foruma sestara i babica.
Nacionalni koordinator za saradnju sa SZO u oblasti sestrinstva je od 2008.godine, i dugogodišnji saradnik na Visoko strukovnoj medicinskoj školi u Zemunu.

Autor je mnogobrojnih radova prezentovanih u našoj zemlji i svetu.
- „Kvalitet zdravstvene zaštite”, Medicinski fakultet Beograd, JuSQua, Savez zdravstvenih radnika Beograda, Vrnjačka Banja, 1995.
- „Sharing the Health Challenge: Risks in Health Care Practice”, The International Council of Nursing, 21st Quadrennial Congres, Vancouver, 1997.
- „Tajne uspešnog komuniciranja”, Klinički centar Srbije, Savez zdravstvenih radnika Jugoslavije, Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd, 1998.
- „ Lemon projekat” Kolaborativni centar SZO, Maribor,1998.
- „Životne poruke”, UNICEF, Gradski zavod za javno zdravlje, Aranđelovac, 2003.
- „Dokumentacija u zdravstvenoj nezi”, Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS „Sestrinstvo” i CIDA Partnership for tomorrow, Beograd, 2004.
- „Akutni napad astme”, Medicinski fakultet, UMST KCS „Sestrinstvo” Beograd, 2004.
- „Flagship Summer School on Health Sector Reform and Sustainable Financing”, The World Health Organization, The Health Services Management Training Centre Semmeleweis University - Budapest, Hungary, 2005.
- European Conference on Palliative care, Council of Europe, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2005.
- „Nursing diagnoses, interventions and outcomes”, ACENDIO, Bled, Slovenija, 2005.
-„Global Government Health Partners Leadership Forum”, Lillian Carter Center for International Nursing, Emory University, Atlanta, USA, 2006.
- „Pravo i procedure Evropske unije”, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Beograd, 2006.

 

Tokom rada imala je beskrajnu ljubav i podrsku svoje porodice, koja je neizmerno ponosna na njene uspehe.

Dodela nagrade održana je na Dan studenata 4. aprila 2015. godine na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu. Toj svečanosti po prvi put je prisustvovala i učestvovala generacija studenata koji su tog dana primili diplome. Pored prepune sale koja je zračila posebnom atmosferom i toplinom, svi su uzajamno delilisvoju sreću i uspeh.

Nakon primljene nagrade Milijana Matijević se obratila prisutnima rečima…

Poštovani studenti, uvažene kolege i koleginice, dragi prijatelji,

Od trenutka saznanja da sam dobitnik najviše nagrade za sestre, razmišljam o tome šta da kažem u ovom času. Ne nalazim prve reči. Uglavnom su prejake. Znam, Milena mi ne bi oprostila patetiku, a verujem, ni vi.

Ipak, osećam se izuzetno. Počastvovana sam. Ovo je moja škola. Predložena sam od mojih koleginica. Nagrada nosi ime moje Milene Tijanić. Gajim poseban odnos prema Mileni. Ona je moj profesor, uzor i prijatelj.

Zdravo nam bila i još dugo nesebično delila svoje znanje, iskustvo i ljubav!

Imam specifičan stav prema statui jer sam učestvovala u njenom stvaranju i borbi za opstanak u nekim smutnim vremenima. Sačuvali smo je zahvaljujući Radnoj grupi za zdravstvenu negu pri Ministarstvu zdravlja, uz podršku nekih sestrinskih udruženja, posebno UMST KCS “Sestrinstvo”.

Srećna sam i zahvalna Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija što je 2011. godine preuzela ovu divnu obavezu. Ovo je škola koja poštujući tradiciju, dostojanstveno neguje i obogaćuje polje istraživanja, nauke i prakse u sestrinstvu Srbije. Ona je rasadnik najboljih sestara u Srbiji, zahvaljujući umeću elitnih profesora, iskusnih saradnika i mladih predavača koji obećavaju.

Značajan broj sestara zaslužuje ovu nagradu. Lista dosadašnjih laureata imponuje.

Statua ne bi bila u mojim rukama da nije bilo kolega i koleginica sa Klinike za neurologiju koje su htele, znale i bile u stanju da uvode promene. Na meni je bilo samo da koordiniram. Danas, na našoj Klinici radi 30% sestara sa višom/visokom školom. Na pozicijama glavnih sestsra su osobe sa višim iIi visokim obrazovanjem. Radi se po metodi PZN, rad se dokumentuje na listama koje su oblikovale same sestre, uz korišćenje medjunarodno priznatih skala, u humanizovanom prostoru za pacijente i zaposlene. Gaje se nove forme rada sa uvažavanjem izbora, privatnosti i digniteta pacijenata, a uz aktivno učešće članova porodice. U toku je realizacija elektronskog modula za zdravstvenu negu.

U proteklih 20-tak godina sam imala i privilegiju da saradjujem sa mnogo divnih kolega i koleginica iz cele države u okviru sestrinskih udruženja, specifičnih radnih tela, obrazovnih institucija i Radne grupe pri Ministarstvu zdravlja. Često smo uključivali i kolege i koleginice iz sveta sa kojima smo radili na razlicitim poljima u oblasti zdravstvene nege, a sve u cilju unapredjivanja sestrinstva.

Mnogo vremena, rada, znanja i ljubavi davali smo za unapređenje prakse zasnovane na dokazima, definisanje indikatora za kvalitet u nezi, postavljanje standarda za nadzor i unapređenje kvaliteta rada, ustanovljavanje kontinuiranog profesionalnog razvoja, definisanje kriterijuma za izbor glavnih sestara, formiranje samostalne organizacione i funkcionalne celine, obezbeđivanje resursa za zdravstvenu negu, podržano istraživanje, utvrđivanje nivoa nege i broja neophodnih izvršilaca, ustanovljavanje lista za dokumentovalje rada, utvrđivanje delokruga rada, reformisanje obrazovanja, uskladjivanje diploma i naravno, za zakonsku regulativu u sestrinstvu u skladu se preporukama i direktivama EU… Napravili smo skromne korake. Ponekad mislim da smo mogli i morali više učiniti, a ponekad, da prosto nije bilo vreme za to, da ono tek dolazi za našu profesiju.

Sestrinstvo, naša profesija- proglašena je za profesiju XXI veka: senzitivna, zahtevna, odgovorna, najbrojnija u sistemu zdravstva, a ipak marginalizovana.

Na vodećim osobama u sestrinstvu i na vama koji danas uzimate svoje diplome je da preuzmete odgovornost za buduće tokove.

Vaspitno-obrazovni procesi se odvijaju u školi, ali i u praksi. Odgovornost profesora, nastavnika praktične nastave, vodećih sestara u praksi i saradnika u nastavi je da se oblikuju kvalitetni kadrovi.

Pored svih neophodnih znanja kojima se treba naoružati i svih veština kojima treba ovladati, ja bih istakla nešto što često zapostavljamo. Opterećujemo se nepotrebnim brojkama, redosledom nekih postupaka, karakteristikama aparata,… a zaboravljamo na suštinu.

Kod mladih treba podržati radoznalost kako bi spoznali sebe i svet oko sebe, podsticati želju za saznanjem kako bi razvili ljubav prema znanju, ohrabrivati postavljanje pitanja, proveravanje i odbranu stavova da bi bolje razumeli reakcije ljudi, osnaživati kritički odnos prema ljudima i pojavama i na taj način postali inovativni i u svakodnevnoj praksi. Neophodno je gajiti otvorenost za nove ideje i kreativnost u istraživačkim poduhvatima radi unapređenja kvaliteta.

I konačno, od studenata zahtevati da poznaju maternji jezik, da umeju da pišu, da verbalizuju napisano i da budu u stanju da to brane.

A ako žele da budu među vodećima u profesiji, neophodno je da poznaju i engleski jezik kako bi mogli da koriste literaturu i ostvaruju saradnju sa svetom.

Drage kolege koleginice,

Radite na jedinstvenosti u profesiji, na osnaživanju glasa sestara. Budite uporni i istrajni;

Sarađujete sa političarima, izborite se za mesto u organima i telima koja kreiraju politiku zdravstvene zaštite, obrazovanja i rada;

Budite dostojanstveni, samouvereni i ponosni jer ste najbolji deo zdravstvenog sistema;

Izgradite stil u odevanju i ponašanju svuda i na svakom mestu. Sestra ste svih 24 časa;

Negujte proaktivni stav prema kolegama i saradnicima, a pre svega prema korisnicima usluga. Oni će to prepoznati;

Ne zaboravite na “dobar dan”, osmeh i dodir. Nekada znače više nego lek.

Naoružajte se znanjem, budite spremni da učite i da darujete znanje jer volite ljude I radite srcem;

Neka vam ciljevi budu visoki!

I na kraju…

Hvala koleginicama sa Klinike za neurologiju i UMST KCS “Sestrinstvo” koji su me predložili za nagradu.

Hvala Komisiji Visoke zdravstvene škole strukovnih studija koja je smatrala da zaslužujem nagradu.

Hvala svima što ste danas odvojili vreme i darivali ljubav meni i našoj profesiji.

Srećni bili!

 

Govor Prof. Radmile Ranković Vasiljević na svečanosti o Mileni Tijanić …

Poštovane dame i gospodo,

Pripala mi je nezaslužena čast da danas, pred vama, govorim o nagradi „statua Milena Tijanić“, a pre svega o Mileni Tijanić, čije ime nagrada nosi. Uverena sam da sa svima prisutnima delim čast i izuzetno zadovoljstvo što je Milena Tijanić danas sa nama! Pozdravimo je!

Milena Tijanić, viša medicinska sestra i diplomirani psiholog, predavač sestrinskih predmeta u Višoj medicinskoj školi, doajen i legenda sestrinske profesije, pionir u favorizovanju intelektualizma u sestrinskom obrazovanju, ceo svoj radni vek ali i ostali život posle penzionisanja, do današnjeg dana, posvetila je vaspitanju i obrazovanju medicinskih sestara. To je razlog što je Upravni odbor naše škole prihvatio preuzimanje ove nagrade i što je ona imenovana kao nagrada za IZUZETAN DOPRINOS U VASPITANJU I OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA SRBIJE.

Za Milenu Tijanić svi prisutni znaju. Mi, njeni đaci, svakoj novoj generaciji studenata, raznim povodima i prilikama govorimo o njoj. Tako, ne samo da čuvamo sećanje na njen doprinos sestrinstvu, već učimo mlade kako da poštuju svoje učitelje. Samo oni, koji poštuju svoje prethodnike, mogu očekivati da budu poštovani od svojih potomaka. Ipak, evo nekoliko osnovnih biografskih podataka o Mileni Tijanić.

Rodjena je u Jagodini kod Peći, u uglednoj porodici Tijanić, u kojoj je dobila osnove samopouzdanja ali i altruizma. Srednju medicinsku školu je završila u Kosovskoj Mitrovici. Bila je ne samo odličan đak, već, po sećanju savremenika – čudo od deteta. Već posle srednje škole, njen talenat, prepoznat od strane njene direktorke Marinke Raslapčević, došao je do izražaju u angažovanju na poslovima nastavnika srednje a kasnije i Više škole za medicinske sestre JCK, koja je 1973. godine integrisana sa Višom medicinskom školom Beograd. To je bila preteča naše današnje Visoke zdravstvene škole strukovnih studija. Uz rad u školi, Milena je podelila sudbinu naprednih sestara Jugoslavije, koje nisu imale mogućnost studiranja na matičnom fakultetu za sestrinstvo, i završila Filozofski fakultet, grupa za psihologiju, a kasnije je pohađala poslediplomske studije i specijalizaciju iz porodične psihoterapije. Ipak, ostala je u sestrinstvu, ceo svoj život. Obdarena izuzetnim sposobnostima govora i pisanja, osetljivosti i smislom za poeziju i slikarstvo, ali i boemskim, radoznalim duhom, stalno se borila za napredak sestrinske profesije, za školovanje i usavršavanje sestara, podizanje njihovog intelektualnog nivoa a istovremeno i ugleda u društvu. Danas bismo rekli da je rano pokazala emocionalnu inteligenciju, manifestovanu empatijom, što ju je učinilo upadljivo uspešnom u poslu ali i u društvu, gde je sve plenila svojom širinom i dubinom misli, humanošću prema svakome kome je ljudskost i pomoć potrebna, tolerancijom na ljudske nesavršenosti i beskompromisnom borbom za pravdu i istinu. Može li neko od vas da zamisli situaciju, kada na pitanje uvaženog profesora na Nastavnom veću, ko joj je dao pravo da diskutuje o nečemu vrlo stručnom, jer je sestra, Milena odgovara “Moj otac, koji me je stvorio takvom da mislim svojom glavom“.

Nas, njene đake i mlađe kolege, Milena je sopstvenim primerom, za koji znamo da je najsnažnije vaspitno sredstvo, učila da mislimo svojom glavom. Milena, hvala ti na tome!

Milena Tijanić je uvek, i danas to čini, kod svojih đaka ali i kod drugih sestara, podsticala i negovala entuzijazam, bez koga nema napredovanja ni čoveka ni profesije, nema radosti u uspehu i snage za pobedu neuspeha. Mnogima od nas je pomagala da napišemo svoje prve knjige, stručne radove ali i naučne i umetničke radove. Recenzirala ih je strogo, ne dozvolivši da se obrukamo. I na kraju, čujmo malo Mileninih misli o entuzijazmu, možda nam pomognu da ga probudimo, iako ovo teško vreme čini sve da nam ga ugasi:
„Uprkos nenaklonjenom vremenu i brojnim otežavajućim činiocima, naše medicinske sestre se sve više izvlače iz zaostalosti - međusobnim povezivanjem, povezivanjem sa svetskim sestrinstvom, preuzimanjem složenih zadataka prakse koja postavlja sve složenije zahteve, a za to se, često samouko pripremaju. To je još nepotrošeni entuzijazam koji pokazuje čudesnu otpornost na nedaće, verovatno stoga što se napaja iznutra. Takav entuzijazam je postojan. Entuzijazam je atribut lepote ličnosti i jedan od najdragocenijih plodova čovečnosti. Ne može ni da se kupi, ni da se dobije, ali može da se izgubi. Najveći neprijatelji entuzijazma su profitabilni mentalitet u okruženju, dugotrajno loše iskustvo i duboka ljudska ravnodušnost. Medicinske sestre pokazuju da imaju tajanstveni ključ za negovanje entuzijazma. Možda zato što su izabrale sestrinstvo kao svoj poziv i što se njime bave“.

Pozivam koleginicu Danijelu Jezdimirović da preda cveće, kao mali znak naše pažnje i ljubavi, gospođi Mileni Tijanić!

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.