• Srpski
  • English
Dragana Turčinov

Dragana Turčinov,
glavna sestra EMNG labaratorije i edukator asistenata iz elektromioneurografije

 

 

Klinika za neurologiju KCS, Dr Subotića br.6
Kontakt telefon 011-306-42-25
Rođena 1971. godine u Smederevskoj Palanci .Srednju medicinsku školu završila u Beogradu 1990., iste godine zasnovala radni odnos na Institutu za neurologiju KCS . Od novembra 2013. raspoređena na mesto glavne sestre u kabinetu za elektromioneurografiju (EMNG kabinet).
Višu medicinsku školu završila 2011., diplomirala sa ocenom 10.
U međuvremenu završila edukaciju i osposobljena za radu u kabinetu za elektromioneurografiju (EMNG).
Utoku specijalizacija za sestre na medicinskom fakultetu u Beogradu.
Autor je mnogih radova iz oblasti zdravstvene nege i sestrinstava prezentovanih na raznim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Kontinuirana edukacija iz oblasti zdravstvene nege i novina u elektromiografskoj dijagnostici.
UMST „Sestrinstvo” KCS
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika.
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.