Home News Archive Održana „Otvorena klinika“ 14.11. 2014.godine sa temom moždani udar
Održana „Otvorena klinika“ 14.11. 2014.godine sa temom moždani udar

U okviru još jednog dana „Otvorene klinike“, 14.11. 2014.godine u slušaonici Klinike za neurologiju, održana su predavanja za osobe koje su imali

moždani udar i članove njihovih porodica. Predavanja su ispred tima Jedinice za moždani udar Klinike za neurologiju održali dr Maja Stefanović Budimkić, fizijatar dr Nela Ilić, logoped dr Gordana Tomić i VMS Biljana Matijević.

Edukativnim predavanjima istaknut je značaj sekundarne prevencije novog moždanog udara, sprečavanja i lečenja somatskih komplikacija nakon moždanog udara, rane fizikalne rehabilitacije i njenog kontinuiranog trajanja i rehabilitacije govora. Ukazano je i na potrebu aktivnog učestvovanja članova porodice obolelog od moždanog udara u nezi i rehabilitaciji bolesnika, ali i na potrebu za razvojem organizovanijeg sistema psihološke i socijalne podrške na nivou čitave društvene zajednice.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.