Home News Archive Zahvalost Klinici za neurologiju KCS
Zahvalost Klinici za neurologiju KCS

Zahvalnica Daliborke Tadić sa Klinike za neurologiju UBKC Banja Luka, povodom odbrane doktorske teze pod mentorstvom prof.dr Jelene Drulović

Poštovani profesore,

Nadam se da ćete mi oprostiti ako ovom porukom uzurpiram Vaše dragoceno vrijeme, ali imam želju da Vam se javim.

Neposredan povod za to je prošlonedeljna odbrana moje doktorske teze pod mentorstvom prof.dr Jelene Drulović, koja mi je pružila sve ono što jedan mentor može da omogući svom kandidatu. Naime, ja radim u našem Centru za multiplu sklerozu, pa sam i imala temu vezanu za učestalost vaskularnih komorbiditeta u multiploj sklerozi. Vama bih željela da se najljubaznije zahvalim, a time i posredno i svim kolegama Klinike za neurologiju KCS, za svu ljubaznost, podršku i nesebično ustupanje znanja iz neurologije, u periodu od kada sam bila na specijalizaciji kod Vas pa do danas.

Pri tome se nadam da je ovo tek trenuitak koji znači početak mog još predanijeg rada i još plodonosnije saradnje.

S najvećim poštovanjem, primite srdačan pozdrav iz Banja Luke.

Daliborka Tadić
Klinika za neurologiju UBKC Banja Luka

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.