Home News Archive MEDIS CHALLENGE – međunarodni konkurs – poziv na učestvovanje
MEDIS CHALLENGE – međunarodni konkurs – poziv na učestvovanje

Međunarodno farmaceutsko preduzeće Medis, d.o.o., koje se bavi medicinskim marketingom, ove godine slavi 25 godina uspešnog poslovanja.

Tim povodom želi doprineti većoj međunarodnoj prepoznatljivosti stručnjaka, nosilaca znanja sa područja medicine i farmacije.

Na konkurs MEDIS CHALLENGE pozivamo lekare i farmaceute čiji su poster ili usmena prezentacija prihvaćeni na jednom od evropskih, odnosno svetskih stručnih ili naučnih skupova od 1. septembra 2013. do 31. avgusta 2014. Naime, predmet konkursa su već prihvaćeni i predstavljeni posteri i usmene prezentacije koji su dopunjeni odgovarajućim dokazima.

Konkurs je otvoren za predstavnike 7 država u kojima Medis posluje (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Srbija) i za odabrane specijalnosti koje su detaljnije navedene u konkursnoj dokumentaciji. Međunarodni stručni žiri koji se sastoji od renomiranih lekara različitih specijalnosti odabraće po jednog dobitnika nagrade iz svake od 7 država. Dobitnicima pripada nagrada u iznosu od 2.500 € i pokrivanje troškova povezanih sa učestvovanjem na proslavi povodom 25. godišnjice Medisa, koja će se održati 3. decembra 2014. u Ljubljani.

Više informacija na strani www.medis.rs ili na e-mailu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Konkurs je otvoren do 10. novembra 2014.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.