Home About clinic Staff Radnici kvartala Radnik III kvartala 2014. godine - Prof. dr Zagorka Jovanović Marković
Radnik III kvartala 2014. godine - Prof. dr Zagorka Jovanović Marković
There are no translations available.

Prof. Zaga radi na našoj Klinici duže od trideset godina. Veći deo svog radnog veka provela je baveći se cerebrovaskularnim oboljenjima. Pionir je ultrazvučne dijagnostike neuroloških bolesti u Srbiji i rukovodilac Kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku Klinike za neurologiju, u kome je u rutinsku praksu uvedeno preko deset različitih savremenih ultrasonografskih metoda. Uz sve to, prof. Zaga je blistav primer kako čovek treba da čuva svoje dostojanstvo i ostane profesionalan i u najtežim okolnostima koje nam život priređuje.

Vaša veza sa neurologijom počela je pre više od trideset godina. Da li je neurologija izabrala Vas ili Vi nju?
Ja sam izabrala neurologiju. Razumeti funkcionisanje nervnog sistema je veliki izazov za mladog lekara, a dijagnostičko i terapijsko rezonovanje u neurologiji je verovatno najkreativniji proces u celoj medicini.

Aktivni ste svedok najvećih napredaka u istoriji neurologije koja je od nihilističke grane, postala grana medicine sa ogromnim terapijskim mogućnostima. U kom pravcu će po Vama ići dalji napredak neurologije?
Mislim da će neurologija dalje da se razvija na fonu rezultata molekularne biologije i genetike.

U kom pravcu ide dijagnostika i lečenje cerebrovaskularnih oboljenja?
Sigurno će napredovati dijagnostičke i terapijske mogućnosti, uključujući i neuroprotektivnu terapiju, ali mislim da će još veći značaj biti dat prevenciji.

Šta je budućnost ultrasonografije u neurologiji?
Očekujem usavršavanje vizuelnog prikaza intrakranijalnih arterija, merenja perfuzije mozga i usavršavanje parenhimskog eha.

Gde je Srbija u odnosu na Evropu i ostali razvijeni svet što se tiče oblasti kojom se bavite?
Dosta smo kasnili sa uvođenjem ultrazvučne dijagnostike. Međutim, poslednjih desetak godina, zahvaljujući naporima rukovodstva naše klinike i celog ultrazvučnog tima, mislim da smo došli na korak iza najpoznatijih ultrazvučnih centara u Evropi i svetu. Bez lažne skromnosti, u Srbiji mislim da smo prvi.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.