Home Aktuelnosti Webinari na Internetu
Webinari na Internetu

Na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije otpočelo je sa održavanjem „Webinara“, sastanaka sa ciljem edukacije u uslovima novih tehničkih mogućnosti koje pruža Internet.

Poštovane kolege,

Na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije od 19. marta 2009. godine otpočelo je sa održavanjem „Webinara“, sastanaka koje naša institutucija želi da upriliči s ciljem edukacije u uslovima novih tehničkih mogućnosti koje pruža globalna informatička mreža kakva je Internet.

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našem Institutu.

Pristup Webinaru moguć je preko našeg sajta (www.neurologija.bg.ac.rs) (adresu je potrebno uneti u address bar Internet pretraživača Vašeg računara) odabirom stavke Webinar na meniju, a za start prenosa potrebno je klinknuti na dati link (u Internet Explorer-u i prihvatiti instalaciju ponuđenih dodataka.). Trenutno smo u tehničkoj mogućnosti da opslužimo 20 korisnika istovremeno.

Plan Webinara u 2017. godini:

30.03.2017. Dr Ivan Nikolić (Centar za magnetnu rezonancu KCS, Beograd):
"Značaj magnetne rezonancije u dijagnostici neuroloških oboljenja"

27.04.2017. Dr Leposava Brajković (Centar za nuklearnu medicinu KCS):
"Kako nuklearna medicina može pomoći u dijagnostici neuroloških bolesti?"

25.05.2017. Doc Dr Vladimir Baščarević (Klinika za neurohirurgiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Hirurško lečenje epilepsije"

29.06.2017. Ass Dr Ivana Basta (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Disimune neuropatije"

28.09.2017. Ass. dr Ivana Berisavac (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Akutna metabolička encefalopatija - kako je prepoznati i lečiti?"

26.10.2017. Ass. dr Predrag Stanarčević (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Respiratorna insuficijencija u neurološkim bolestima"

30.11.2017. Prof. dr Miloš Bjelović (Klinika za digestivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Perkutana endoskopska gastrostomija kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom"

28.12.2017. Ass. dr Sladjana Andrejević (Klinika za alergologiju i imunologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Antiepileptici kao uzrok pojave DRESS sindroma"

25.01.2018. dr Savo Raičević (Klinika za neurohirurgiju KCS, Beograd):
"Integrisana patohistološka dijagnoza, važan novitet u WHO klasifikaciji tumora CNS"

 

Kolegijalni pozdrav
Kolektiv Klinike za neurologiju

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.