Home News Archive Otvorena Klinika za obolele od Parkinsonove bolesti
Otvorena Klinika za obolele od Parkinsonove bolesti

Otvorena Klinika za obolele od Parkinsove bolesti održana je 27.06.2014. u slušaonici Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.

Tema ovog sastanka bili su nemotorni simptomi koji se javljaju kod obolelih od Parkinsonove bolesti, na koje je u toku razgovora skrenuta pažnja pre svega sa aspekta njihovog prepoznavanja, a sa ciljem da bolesnici postanu svesni njihovog prisustva i o tome obaveste svog lekara. Sastanak je vodila Prof. Dr Marina Svetel ispred Odeljenja za bolesti nevoljnih pokreta na čelu sa Prof. Dr Vladimirom Kostićem, u saradnji sa specijalistom strukovnom sestrom Ivanom Nešić i fizijatrom Dr Grajićem. Sastanku je prisustvovalo oko četrdeset pacijenata i članova porodice.

Prof. Dr Marina Svetel je istakla da nemotorni simptomi kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću nekada značajnije onesposobljavaju obolele, i da čak mogu predhoditi motornim tegobama.

Pacijenti su ispoljili veliko interesovanje i ostvarena je interaktivna diskusija u kojoj su učestvovali kako pacijenti tako i njihovi najbliži. Prisutni su takođe izrazili zadovoljstvo zbog ovakvog načina komunikacije i saradnje i izrazili želju i potrebu da se ova vrsta sastanaka ustali.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.