Home News Archive Dr Ivan Marjanović - izveštaj sa stručnog usavršavanja
Dr Ivan Marjanović - izveštaj sa stručnog usavršavanja

U periodu od 24.januara do 29.marta 2014. godine, zahvaljujući stipendiji Fondacije Prof.dr Risto Bokonjić, Dr Ivan Marjanović, lekar neurolog

Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, boravio je na prestižnom italijanskom neurološkom Institutu „Carlo Besta“.
Cilj boravka je bila edukacija iz oblasti biopsije kože kod neuropatija tankih vlakana. Naime, određeni broj pacijenta sa tipičnom kliničkim simptomima oboljenja perifernih nerava prilikom rutinskog neurološkog pregleda i konsekutivnim elektromioneurografskim ispitivanjem, ne dobiju potvrdu da postoji oštećenje najtanjih nemijelinizovanih i/ili slabo mijelinizovanih nervnih vlakana. U nacionalnom italijanskom neurološkom Institutu „Carlo Besta“ u proteklih deset godina, koliko je ova metoda prisutna u ovoj ustanovi, urađeno je više od 2000 hiljada biopsija kože u dijagnostici neuropatija tankih vlakana, a sve zahvaljujući velikom entuzijazmu Prof.dr Giuseppe Lauria, vodećem evropskom stručnjaku na polju istraživanja ove neuropatije .
Naime, neuropatija tankih vlakana se pre svega karakteriše izrazitom senzitivnom simtomatologijom, sa prisustvom osećaja bockanja, mravinjanja, trnjenja i bola najčešče u stopalima sa postepenom progresijom simptoma i znakova bolesti. S obzirom da su kod ovih pacijenata oštećena najtanja mijalinizovana Aδ vlakna, i nemijalinizovana C vlakana standradna ENG dijagnostika nije od pomoći. Cilje je da se maloinvazivnom procedurom, kao što je biopsija kože distalnog dela donjeg ekstremiteta, dobije reprezentativni uzorak, koji se daljom obradom i specifičnom imunohistohemijskom tehnikom obrade preparata (primena panaksonalnog markera PGP 9.5 antitela) kvantitativno odredi gustina nervnih vlakana po mm tkiva, a time proceni i stepen njihovog eventulanog oštećenja. Pored kvantitativnog određivanja gustine nervnih vlakana, postoje i definisane kvalitativne promene samih intraepidermalnih nervnih valakana koje mogu sugerisati postojanje ove bolesti.
Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije biće prvo mesto u Srbiji i regionu gde će se ova procedura uskoro rutinski izvoditi, za sve pacijente koji bi prošli odgovarajući klinički skrining u pravcu moguće neuropatije tankih vlakana. Samim tim,biopsija kože bi predstavljala prvu dijagnostičku proceduru u rasvetljavanju mogućeg oštećenja tankih vlakana, a samim tim i sugerisati dalje ispitivanje i lečenje ovih pacijenata.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.