Home News Archive Prof. Jelena Drulović nagrađena za najbolju poster prezentaciju
Prof. Jelena Drulović nagrađena za najbolju poster prezentaciju

Rad Prof. Jelene Drulović (LONG-TERM EFFICACY OF INTERFERON-BETA IN RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS IN BELGRADE (SERBIA)),

koji je rezultat saradnje Odeljenja za imunski-posredovane bolesti centralnog nervnog sistema Klinike za neurologiju KCS i Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, je nagrađen kao najbolji na International Bayer HealthCare Scientific Symposium-u, koji je krajem maja ove godine održan u Minhenu.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.