Home About clinic Staff Radnici kvartala Radnica II kvartala 2014. godine - Angelina Škodrić, glavna sestra Jedicine intenzivne nege Odeljenja urgentne neurologije
Radnica II kvartala 2014. godine - Angelina Škodrić, glavna sestra Jedicine intenzivne nege Odeljenja urgentne neurologije
There are no translations available.

Neki kažu da su deca nakon osnovne škole nedovoljno zrela da sa sigurnošću odluče kojim poslom će se baviti čitavog života, međutim Angelina Škodrić je oduvek znala koji je njen poziv. Medicinska škola u Užicu je bilo nešto što se podrazumeva. Završila ju je kao jedan od najboljih učenika u razredu i, uprkos protivljenju roditelja, nastavila školovanje na tadašnjoj Višoj medicinskoj školi u Zemunu.

Tokom školovanja na Višoj školi nekoliko puta je, kroz praksu i vežbe, dolazila u kontakt sa Klinikom za neurologiju i još tada je primećivala veliku razliku u funkcionisanju ove zdravstvene ustanove u odnosu na ostale. Dostojanstvo, poštovanje sestara, primena procesa zdravstvene nege - samo su neki od principa o kojima se sluša na Višoj školi, a tako retko se primenjuju u praksi. Zato se Angelina, na prvi pogled, još tokom školskih dana, zaljubila u Kliniku za neurologiju.

Njeno prvo radno mesto bila je upravo Klinika za neurologiju, i to Odeljenje urgentne neurologije, Jedinica intenzivne neurološke nege. Kada je prvi put došla na radon mesto, osetila je adrenalin, dinamiku, ozbiljnost sestrinskog posla, odgovornost. Ta atmosfera je istog trenutka postala neizostavan deo nje same.

Njen profesionalni razvoj išao je uvek uzlaznom putanjom. Od mlade, uplašene, ambiciozne medicinske sestre, preko smenske sestre, zamenice glavne sestre Jedinice za moždani udar, zamenice glavne sestre Jedinice intenzivne nege, Angelina je postala glavna sestra Jedinice intenzivne neurološke nege.

Uporedo sa profesionalnim usavršavanjem tekla je i njena edukacija u smislu formalnog školovanja, brojnih kongresa, predavanja, usmenih prezentacija, timskih i samostalnih istraživačkih radova, do izlaganja u inostranstvu na X Quadrennial Congress of The World Federation of Neuroscience Nurses u Torontu 2009. godine. Ujedno, ona je i aktivni član Udruženja neuroloških sestara Srbije, član Evropskog udruženja sestara u neuronaukama, član Udruženja medicinskih sestara/tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije i delegat za urgentnu neurologiju u Udruženju sestara KCS “Sestrinstvo”. U potrazi za znanjem, a u uslovima nedostatka fakultetskog obrazovanja za sestre, završila je Fakultet za poslovnu ekonomiju, smer menadžment u zdravstvu.

Angelina kontinuirano radi na unapređenju svog znanja i nesebično ga deli sa saradnicima gradeći tim koji brine o najugroženijim neurološkim bolesnicina. Taj deo posla je vrlo zahtevan. Između ostalog, ona za relativno kratko vreme treba da edukuje mlade kolege i koleginice za obavljanje vrlo kompleksinih zadataka iz oblasti sestrinske nege. U tome je uspešna. Sestrinski tim kojim rukovodi poseduje znanje, veštine i ljubav prema čoveku. Ona je posebno saosećajna u osetljivom polju rada kada je kontakt sa najbližim članovima porodice bolesnika u pitanju i kada im treba pružiti nadu u oporavak njima bliske osobe, utehu u bolu usled loše prognoze ili smrtnog ishoda.

Angelina kaže da ko u Jedinici intenzivne neurološke nege ne provede dobar deo svog radnog vremena, ne može opisati atmosferu koja tu vlada. To je rad koji zahteva celodnevan boravak uz postelju bolesnika, sa maksimalnom koncentracijom i besprekornom pažnjom u svakom trenutku, pri čemu je svaki bolesnik priča za sebe, svaki dan pun novih saznanja i izazova.

Danas našom Jedinicom intenzivne nege rukovodi sestra Angelina Škodrić koja je jedan od bisera sestrinstva na nivou Kliničkog centra Srbije sa izvanrednim smislom za timski rad i kao takva dragoceni član multidisciplinarnog tima urgentne neurologije dostojnog poštovanja.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.