Home News Archive Dr Aleksandra Radojičić - Izveštaj sa stručnog usavršavanja
Dr Aleksandra Radojičić - Izveštaj sa stručnog usavršavanja

U periodu od 10. juna do 9. jula 2014. godine boravila sam u Centru za glavobolje jedne od najvećih evropskih bolnica „Allgemeines Krankenhaus

der Stadt Wien“ u Beču, koja je ujedno i sedište Bečkog medicinskog univerziteta.

Kao dobitnik stipendije „Laza K. Lazarević“ DNS namenjene mladim neurolozima koji žele da se profesionalno usavršavaju u vodećim evropskim ustanovama, imala sam veliku čast da obogatim svoje znanje i steknem nova iskustva u društvu prof. dr Cicek Wöber-Bingöl, eksperta i dugogodišnje predsednice Odbora za glavobolje dece i adolescenata Međunarodnog udruženja za glavobolje.

Tokom jednomesečnog boravka na Odeljenju za dečju i adolescentnu psihijatriju, pod čijim okriljem radi u ovom delu Evrope jedinstveni Centar za dijagnostiku i lečenje glavobolja mladih, bila sam u prilici da se upoznam sa svim specifičnostima rada sa mladim bolesnicima sa migrenom i hroničnim glavoboljama. Dobila sam mogućnost da učestvujem u multidisciplinarnom timu neurologa, psihologa, pedagoga, ergoterapeuta i fizioterapeuta, koji su zajedno usmereni ka rešavanju različitih problema sa kojima se suočavaju deca sa migrenom i njihove porodice.

Izmena životnih navika, redovno vođenje dnevnika i kalendara glavobolja najčešće su primenjivane mere u rutinskom radu, dok je uloga farmakoterapije u prevenciji glavobolja kod dece u drugom planu. To objašnjava činjenica da je ovo centar sa više od trideset godina dugom tradicijom uspešnog lečenja glavobolja nefarmakološkim metodama, među kojima biofeedback ima verovatno najvažniju ulogu. Imala sam priliku da se upoznam i sa teorijskim i praktičnim aspektima ove tehnike, da se osposobim za njeno samostalno izvođenje, ali i da na ličnom primeru iskusim veoma pozitivne efekte biofeedback treninga.

Centar za glavobolje odraslih bolesnika izdvojen je kao posebna jedinica neurološkog odeljenja AKH bolnice i prati sve preporuke vezane za organizaciju i rad tercijarnih ustanova koje se bave glavoboljom u Evropi. Jedan deo mog boravka u ovom centru podrazumevao je upoznavanje sa protokolima namenjenim terapijski rezistentnim bolesnicima u vidu specifičnih detoksikacionih strategija kod glavobolje prekomerne primene medikamenata, ali i selekcije i pripreme pacijenata za interventne metode lečenja poput stimulacije sfenopalatinskog gangliona kod hronične klaster glavobolje.

I na kraju, stipendija „Laza K. Lazarević“ mi je omogućila da učestvujem u pripremama za predstojeći ambiciozni projekat globalne kampanje „Lifting the burden of headahe“ koja će prvi put procenjivati prevalenciju i opterećenost glavoboljama dece i adolescenata u svetu, a deo istraživanja će se obavljati i u Srbiji.

Zahvalnost dugujem Odboru za stipendije „Laza K. Lazarević“, Društvu mladih neurologa Srbije i Društvu neurologa Srbije za pruženu jedinstvenu priliku za ovakvo usavršavanje, kao i Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije koja mi je omogućila odlazak na ovo veoma lepo i korisno stručno putovanje.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.