Home News Archive Održana sedma Otvorena klinika na temu MULTIPLA SKLEROZA
Održana sedma Otvorena klinika na temu MULTIPLA SKLEROZA

Na klinici za neurologiju KCS je 30. maja 2014. održana sedma OTVORENA KLINIKA, po drugi put na temu MULTIPLA SKLEROZA.

OTVORENA KLINIKA je nedavno započet vid zdravstveno-vaspitnog rada na Klinici za neurologiju KCS, sa čime je prisutne upoznala glavna sestra Klinike za neurologiju KCS Milijana Matijević. Moderator sastanka je bila Ass dr Irena Dujmović Bašuroski.

Multidisciplinarni tim Klinike za neurologiju KCS (neurolog, medicinska sestra, psiholog , fizioterapeut, nutricionista),  uz predstavnike  i socijalnog radnika-porodičnog terapeuta savetovališta Društva multiple skleroze Srbije, je sa pedesetak  učesnika ove svojevrsne tribine  diskutovao o načinu postavljanja dijagnoze i lečenju multiple skleroze, uticaju trudnoće na multiplu sklerozu, mogućoj  familijarnoj pojavi bolesti, ali i o mogućim uticajima iz spoljašnje sredine na obolele od multiple skleroze uključujući i način ishrane, kao i o pravima obolelih od multiple skleroze iz domena zdravstvenog i socijalnog osiguranja.

Ovom aktivnošću se Klinika za neurologiju KCS pridružila obeležavanju svetskog dana multiple skleroze (28.maj), otvorivši još jednom svoja vrata svima koji, direktno ili indirektno, nose breme ove bolesti.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.