Home News Archive Prezentacija Petog Beogradskog Internacionalnog Filmskog Festivala Osoba Sa Invaliditetom - “BOSIFEST 2014”
Prezentacija Petog Beogradskog Internacionalnog Filmskog Festivala Osoba Sa Invaliditetom - “BOSIFEST 2014”

Na Klinici za neurologiju održana je prezentacija Petog Beogradskog

Internacionalnog Filmskog Festivala Osoba Sa Invaliditetom - “BOSIFEST 2014” i na taj način dat doprinos širenju ideje koju BOSIFEST promoviše, a to je ukazivanje na značaj inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, i to na jedinstven i kreativan način-kroz filmsku umetnost.

Jedna od najznačajnijih ideja koje BOSIFEST promoviše jeste edukacija mladih o značaju inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, kao i njihovo uključivanje u sam proces realizacije te ideje.

Pored zaposlenih u Kliničkom centru Srbije, prezentaciji su prisustvovati i studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu,studenti Visoke zdravstvene škole strukovnih studija, kao i stažisti Kliničkog centra Srbije. Na promociji  su bili  prisutni i pojedini pacijenti koji se trenutno nalaze na Klinici za neurologiju, kako bi ovakva ideja doprla do svih slojeva zdravstvenog sistema kojih se ona tiče.

Prisutni su imali zadovoljstvo da pogledaju dva filma. Prvi je francuska drama o devojčici sa autizmom, Lusy, a drugi poljski, dokumentarni o mladiću sa kvadriplegijom,  Like a Butterfly / Kao leptir.

Za sve koji zele da vide i druge filmove, BOSIFEST se održava u Domu omladine od 2- 4 juna.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.