Home News Archive Milijana Matijević, glavna sestra Klinike za neurologiju, nagrađena za Međunarodni dan sestara
Milijana Matijević, glavna sestra Klinike za neurologiju, nagrađena za Međunarodni dan sestara

Međunarodni dan sestara 12. maj obeležava se u sećanje na Florens Najtingel, humanistu i utemeljivača zdravstvene nege.

U Kliničkom Centru  Srbije, UMST „ Sestrinstvo“ svake godine organizuje svečanost za sestre i dodeljuje zahvalnice. Dodeljuju se sestrama koje su doprinele unapređenju sestrinstva i  postigle značajane rezultate u svom radu, a predložene su od strane svog kolektiva.
Dodela zahvalnica održana je 12.05.2014. godine u Amfiteatru Urgentnog Centra. Ove godine ispred naše ustanove zahvalnicu je dobila glavna sestra klinike, Milijana Matijević.

Milijana Matijević je rođena 1951.godine u Žitnom Potoku. Srednju medicinsku školu završila je u Zemunu, a Višu medicinsku školu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za glavnu sestru Ambulantno-polikliničkog odeljenja Instituta za neurologiju izabrana je 1984. godine, a od 1994. godine je glavna sestra Instituta za neurologiju KCS. 
Tokom svog dugogodišnjeg rada, radi na ličnom usavršavanju, značajan doprinos ima na unapređenju struke, kao i promociji svoje ustanove i sestara. Spremna je da uvek pruži maksimum, uvodi novine u sestrinskom radu i svoje znanje nesebično prenosi na kolektiv. Posedujući ljubav i poštovanje prema saradnicima i struci, upornošću i podrškom, podstiče mlade sestre da se usavršavaju i dalje obrazuju. Milijana je optimista, entuzijasta, profesionalac, spremna da razume, posevatuje i pomogne svoje saradnike. Zna da prepozna kvalitet pojedinca, uspeva da iznedri njihove skrivene sposobnosti, podrži i postakne što rezultira na kraju obostranim  zadovoljstvom. Pored toga što je uspešan rukovodilac, ostvarena  je u ulozi supruge i majke, a od svoje porodice ima beskrajnu ljubav i podršku.

Posebna interesovanja su joj dokumentovanje sestrinskog rada, istraživanje u sestrinstvu, kritičko mišljenje, ljudski resursi u sestrinstvu, usklađivanje obrazovanja sestara sa EU standardima i unapređenje kvaliteta brige, zdravstvena nega neuroloških bolesnika, istraživanje u sestrinskoj nezi i palijativno zbrinjavanje.
Dugogodisnji je saradnik na Visokoj strukovnoj školi u Zemunu. Jedan je od autora knjige „Zdravstvena nega u neurologiji“ 2002. godine koja je prihvaćena kao udžbenik za studente Više medicinske škole.
Tokom svog rada angažovana je kao osoba koja je spremna na odgovornost, za implementaciju novina u zdravstvu, edukaciju i raznim istrazivackim aktivnostima:
Bila je glavni i odgovorni urednik časopisa „Sestrinsko ogledalo“. 
Predsednik Sekcije medicinskih sestara-tehničara u neurologiji Srbije bila je od njenog osnivanja 1991. do 1996 godine.
Školske 1993/94 i 94/95 angažovana je na Višoj medicinskoj školi kao nastavnik praktične nastave.
Jedan je od priređivača prvog izdanja knjige »Osnovni principi sestrinske nege«,Virdžinije Henderson, najznačajnije knjige napisane o sestrinstvu u XX veku.
„Školu zdravstvene nege“ za medicinske sestre Instituta za neurologiju u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta i Više medicinske škole organizovala je 1996.godine.  
Od oktobra 2002. godine je član Radne grupe za zdravstvenu negu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a na njenom čelu je od 2005. godine. U tom periodu, bila je pokretač za održavanje Međunarodnog dana sestara, Nedelje sestrinstva iz kojih su posle nastali Bazari zdravlja.
Od aprila 2006. godine bila je angažovana u Ministarstvu zdravlja sa punim radnim vremenom u trajanju od godinu dana.
Bila je učesnik u Projektu Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (DILS), tokom 2010 godine.
Organizovala je i učestvovala u velikom broju stručnih skupova i edukativnih seminara u Srbiji.
Bila je učesnik u priređivanju mnogih dokumenata i preporuka SZO, ICN i Evropskog foruma sestara i babica. 
Nacionalni koordinator za saradnju sa SZO u oblasti sestrinstva je od 2008.godine, i dugogodišnji saradnik na Visoko strukovnoj medicinskoj školi u Zemunu.
Autor je mnogobrojnih radova prezentovanih u našoj zemlji i svetu.
- „Kvalitet zdravstvene zaštite”, Medicinski fakultet Beograd, JuSQua, Savez zdravstvenih radnika Beograda, Vrnjačka Banja, 1995.
- „Sharing the Health Challenge: Risks in Health Care Practice”, The International Council of Nursing, 21st Quadrennial Congres, Vancouver, 1997.
- „Tajne uspešnog komuniciranja”, Klinički centar Srbije, Savez zdravstvenih radnika Jugoslavije, Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd, 1998.
- „ Lemon projekat” Kolaborativni centar SZO, Maribor,1998.
- „Životne poruke”, UNICEF, Gradski zavod za javno zdravlje, Aranđelovac, 2003.
- „Dokumentacija u zdravstvenoj nezi”, Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS „Sestrinstvo” i CIDA Partnership for tomorrow, Beograd, 2004.
- „Akutni napad astme”, Medicinski fakultet, UMST KCS „Sestrinstvo” Beograd, 2004.
- „Flagship Summer School on Health Sector Reform and Sustainable Financing”, The World Health Organization, The Health Services Management Training Centre Semmeleweis University - Budapest, Hungary, 2005.
- European Conference on Palliative care, Council of Europe, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2005.
- „Nursing diagnoses, interventions and outcomes”, ACENDIO, Bled, Slovenija, 2005.
-„Global Government Health Partners Leadership Forum”, Lillian Carter Center for International Nursing, Emory University, Atlanta, USA, 2006.
- „Pravo i procedure Evropske unije”, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Beograd, 2006.
- „Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu - unapređenje rada medicinskih sestara”, Agencija za menadžment ljudskih resursa - HRM Vujić, UMST KCS „Sestrinstvo”, 2007.

- „Didaktičko metodička edukacija saradnika iz nastavnih baza u sprovođenju studijskog programa”, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd, 2007.

- „Building capacity and capability of nursing”, International Sceintific Conference The Nurses and Midwives of Maribor, Maribor, 2010.

- “Nursing and midwifery Leadership for Action in Primary Health Care and Maternal Newborn Health (MDG5)”, WHO Global Forum for Government Chief Nursing Officers and Midwives, Geneva, Switzerland, 2010.

- „Nursing management”, Traing in Health Servvice management in Serbia, A Projekt funded by the European Union, Beograd, 2010.

- „Kvalitet zdravstvene nege i bezbednost pacijenata”, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2011.

Predhodih godina dobila je :
Povelja – Savez zdravstvenih radnika Beograda, 1997.
Povelja - Savez zdravstvenih radnika Srbije, Sekcija medicine rada, 1999.
Pohvalnica – Združenie na medicinski sestri-tehničari i akušerki na Republika Makedonija, 2005.
Zahvalnca – UMST „Sestrinstvo“ KCS 2014.

Član je strukovnih asocijacija:
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS ˝Sestrinstvo˝
KMSZT Srbije
Udruženje za javno zdravlje Srbije
The European Association of Neuroscience Nurses (EANN)

Sasvim je jasno iz iznetih činjenica, da Milijana Matijević  poseduje izuzetnu ljubav prema profesiji koji su bili pokretač za višedecenijski rad na usavršavanju profesije medicinska sestra u neurologiji u svim aspektima koje život i struka nameću  prateći i primenjujući najsavremenije promene.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.