Home News Archive Održana četvrta Otvorena klinika „Radna sposobnost obolelih od epilepsije“
Održana četvrta Otvorena klinika „Radna sposobnost obolelih od epilepsije“

Na Klinici za neurologiju održana je četvrta Otvorena klinika „Radna sposobnost obolelih od epilepsije“ 20.12.2013.

Otvorenoj klinici prisustvovalo je oko četrdeset pacijenata obolelih od epilepsije i nekoliko pružaoca nege.

 

Dr Aleksandar Ristić u saradnji sa timom, glavnom sestrom Centra za poremećaj spavanja i epilepsije Slađanom Kojić, psihologom Aleksandrom Parojčić i dijetetičarem Jasminom Marković održao je niz predavanja čime su uspostavili interaktivni odnos sa prisutnima, razvili diskusiju i interesovanje prisutnih. Bilo je reči o radnoj sposobnosti obolelih, prvenstveno vozačkoj sposobnosti, pomoći obolelom u toku epileptičnog napada, ketonskoj dijeti i kognitivnim problemima obolelih.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za ovakav pristup i rad sa obolelima, podelili svoje ideje i dali čak i predlog za temu sledeće Otvorene klinike za obolele od epilepsije.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.