Home News Archive Novi termini zaključavanja vrata na klinici
Novi termini zaključavanja vrata na klinici

Glavni ulaz Klinike biće zaključan radnim danima od 18:30 - 06:00, vikendom i praznikom 00:00 - 24:00 osim za vreme posete (radnim danima: od 16-18h vikendom i praznikom: od 14-16h).

Tehnički ulaz biće zaključan radnim danima od 15:30 - 06.00, vikendom i praznikom 00:00 - 24:00.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.