Home News Archive Pokrenuta je Internet stranica Srpskih registara za retke neuromišićne bolesti
Pokrenuta je Internet stranica Srpskih registara za retke neuromišićne bolesti

Naučni komitet Srpskog udruženja za periferni nervni sistem (SUPNS) pokrenuo je sajt srpskih registara za retke neuromišićne bolesti – www.misicinerv.rs.

Ova Internet stranica nastala je velikim ličnim zalaganjem prof. dr Vidosave Rakočević Stojanović i dr Stojana Perića sa Klinike za neurologiju KCS. Sajt za sada sadrži podatke o registru za miotonične distrofije, a u toku je priprema sekcija za druge postojeće registre, uključujući baze podataka za mijasteniju gravis, kongenitalne mijastenične sindrome, Dišenovu mišićnu distrofiju, familijarnu formu ALS i multifokalnu motornu neuropatiju. Takođe je započet rad na formiranju registra za Charcot-Marie-Toothovu bolest.

Uključivanje bolesnika sa retkim bolestima u registre omogućava obezbeđivanje novih podataka o prevalenciji i prirodnom toku neuromišićnih bolesti, informisanje bolesnika o najnovijim saznanjima i standardima nege za bolest od koje pate, kao i efikasnije regrutovanje u odgovarajuće kliničke studije novih lekova.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.