Home Nursing Education and training Reports Simpozijum „BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVU“ (sa međunarodnim učešćem)
Simpozijum „BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVU“ (sa međunarodnim učešćem)
There are no translations available.

Udruženje medicinskih sestara – tehničara Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“ organizovalo je Simpozijum I kategorije u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, koji je održan u Beogradu, „Sava Centar“, u peroidu od 21-23. oktobra 2013. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i brojnim suorganizatorima.

Teme simpozijuma bile su:

1. Nasilje na random mestu
2. Stres na random mestu
3. Mobing na random mestu
4. Zdravlje zdravstvenih radnika
5. Prava zdravstvenih radnika
6. Zadovoljstvo na random mestu

Zanimanja iz zdravstvene struke spadaju u najugroženije najopterećenije profesije kako u svetu tako i kod nas. Prateći svetske trendove i stremljenja u razvoju u sestrinstvu, pa i šire u zdravstvu uopšte ovaj simpozijum se održavao toku “EVROPSKE NEDELJE BEZBEDNOSTI NA RADU”.
Doprinosu razvoja svesti o značaju ove teme i kolika je prateća problematika pokušali su da nam približe najeminentniji svetski stručnjaci iz ove oblasti kao što su Melisa Diramid, Medicinski fakultet Univerziteta Merilend, SAD, Prof. dr Majda Pajnkihar, doc. dr Jadranka Stričević Univerzitet u Mariboru, Slovenija, Josipa Bišćan, Škola narodnog zdravlja, Zagreb, zatim Nurka Pranjić, Katedra za medicine rada Medicinskog fakulteta u Tuzli, Dr Rudolf Karazman, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beču, Odsek upravljanja ljudskim resursima i Boglarka Bola, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, kao i naši profesori i koleginice koje se bave istraživanjima iz ove oblasti. A to su Prof. dr Petar Bulat, Prof. dr Dušica Lečić Toševski, Dr Ratko Božović i drugi. Izuzetne radove mogli smo čuti i od koleginica iz Beograda, Podgorice , Novog Sada, Sombora, Niša i Banja Luke.

Naša kuća može da se pohvali sa tri usmene prezentacije, koje su imali: Milijana Matijević sa temom “Stres na radnom mestu kod zdravstvenih radnika u Republici Srbiji”, mlada koleginici Bojana Tadić sa temom “Nasilje na radnim mestima u neurološkim ustanovama” i Biljana Kovačević sa temom “Procena bezbednosti i rodna ravnopravnost posmatrana kroz profesionalnu odgovornost zdravstvenih radnika” Koleginica Biljana Purić imala je izlaganje u okviru sesije “Primeri onih koji su doživeli nasilje”.

Simpozijum je ocenjen sa najvišom ocenom, svi prisutni mogli su da ponesu pregršt znanja i upomena i želju da se što pre ponovo stretnemo, sa nekim novim temama i idejama. Zaključke sa ovog eminentnog skupa, biće Vam dostupni u narednom broju časopisa “Sesrtinstvo”.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.