• Srpski
  • English
Doktori

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju

I odeljenje: Dnevna bolnica

II odeljenje: Cerebrovaskularne bolesti i glavobolje

III odeljenje: Neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine

IV odeljenje: Odeljenje za bolesti nevoljnih pokreta

V odeljenje: Odeljenje za imunski posredovane bolesti CNS-a

VI odeljenje: Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja

VII odeljenje: Odeljenje Urgentne neurologije

Kardiolog Klinike za neurologiju

Neuropsiholozi Klinike za neurologiju

Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG)

Klinički lekari - specijalizanti

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.