Doctors

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju

Stalno zaposleni:

 

Lekari na rotaciji:

 

I odeljenje: Dnevna bolnica

 

II odeljenje: Cerebrovaskularne bolesti i glavobolje

 

III odeljenje: Neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine

 

IV odeljenje: Odeljenje za bolesti nevoljnih pokreta

 

V odeljenje: Odeljenje za imunski posredovane bolesti CNS-a

 

VI odeljenje: Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja

 

VII odeljenje: Odeljenje Urgentne neurologije

 

Neuropsiholozi Klinike za neurologiju

 

Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG)

 

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku

 

Centar za demencije i poremećaje pamćenja

 

Centar za terapijsku primenu botulinskog toksina

 

Specijalizanti Klinike za neurologiju KCS

 

Klinički lekari Klinike za neurologiju KCS

 

Kabinet za evocirane potencijale:

 

Neurofiziološka labortatorija

 

ZDRAVSTVENI SARADNICI - MOLEKULARNI BIOLOG

  • Dr sci. Milena Janković

 

 

Who is online

We have 28 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.