Home News Archive Webinar Klinike za neurologiju KCS, 28.11.2013. u 12h
Webinar Klinike za neurologiju KCS, 28.11.2013. u 12h

Dr sc med Eleonora Džoljić sa Klinike za Neurologiju KCS će održati predavanje u okviru Webinara Klinike za neurologiju KCS “Neuroetika-etički problemi

u neurologiji” u slušaonici Klinike, 28.novembra 2013. godine, sa početkom u 12h.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.