Home News Archive Alumni Klinike za neurologiju
Alumni Klinike za neurologiju

Subota 16.11.2013. godine
u 18 časova i 45 minuta u Restoranu Sava Centra

Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije poslednjih 90 godina pod svojim

krovom okuplja najeminentnije neurologe Srbije i regiona, predstavlja edukacionu maticu u školovanju studenata, specijalizanata neurologije i drugih disciplina koji u svom programu imaju neurološko usavršavanje, a takode je i središte intenzivne naučno-istraživačke delatnosti na polju kliničkih i eksperimentalnih neuronauka.

Kao institucija sa tradicijom, ove godine, sa velikim ponosom započinjemo okupljanje Alumni Klinike za neurologiju, kojeg čine bivši lekari na specijalizaciji, prethodni zaposleni i saradnici naše Klinike. Prvi sastanak Alumni Klinike za neurologiju ćemo organizovati na IX/XV Kongresu neurologa Srbije, sa tvrdom namerom da iste nastavimo i u budućnosti, kroz neformalne zabave na važnim događajima, koji okupljaju stručnu neurološku javnost u Srbiji. Naš cilj je druženje, prisećanje i ponovno osnaživanje veza sa kolegama koji su se tokom boravka na Klinici nesebično trudili da nas učine boljim.

Želimo da sa svojim đacima, ranije zaposlenima, sadašnjim i bivšim saradnicima i svima onima koji su na Klinici za neurologiju nalazili stručno utočište, iznova afirmišemo pozitivan duh naše zajedničke kuće i utemeljimo htenja ka boljoj i sadržajnijoj budućnosti sprske neurologije. Srdačno pozivamo Alumni Klinike za neurologiju i sve koji se tako osećaju, da svojim prisustvom uveličaju ovo druženje!

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.