• Srpski
  • English
Home Nauka Izveštaji sa simpozijuma Internacionalni sastanak „Ultrasound Technologies-Challenges Before Young Doctors“ i XVI Svetski Neurosonološki sastanak (XVI World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology)
Internacionalni sastanak „Ultrasound Technologies-Challenges Before Young Doctors“ i XVI Svetski Neurosonološki sastanak (XVI World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology)

Vreme održavanja: 15.- 20. oktobar 2013.
Mesto sastanka: Sofija, Bugarska

Rukovodilac projekta i organizator sastanka-Prof. Dr Ekaterina Titianova (Military Academy, Sofia, Bugarska), Prof. Dr Nadežda Čovičković-Šternić (Klinika za neurologiju, KCS)

Zadovoljstvo nam je da vas izvestimo o sastanku koji je u okviru projekta Evropske unije organizovan od strane Bugarskog udruženja za neurosonologiju od 15. do 20. oktobra 2013.godine. Nacionalno udruženje za neuroangiologiju Srbije pod rukovodstvom Prof dr Nadežde Čovičković-Šternić (Klinika za neurologiju, KCS) je jedan od partnera u ovom projektu, a pored predstavnika udruženja iz Srbije, učestvovali su predstavnici partnera zemalja iz Austrije, Gruzije i Bugarske. Koordinator grupe koja je predstavljala našu zemlju i koja je imala deset članova (Dr Aleksandra Radojičić, Dr Ivana Krdžić, Dr Željko Krsmanović, Dr Nenad Milošević, Dr Nikola Veselinovič, Dr Tamara Švabić-Medjedović, Dr Predrag Stanarčević, Dr Jelena Janevski, Dr Miloš Lazarević) na ovom sastanku bio je Ass. dr Milija Mijajlović (Klinika za neurologiju, KCS).

Skup je organizovan i osmišljen sa ciljem isticanja uloge i popularizacije ultrazvučne dijagnostike u prevenciji i lečenju cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih oboljenja koji je ostvaren kroz predavanja, praktične vežbe, interaktivne diskusije i razmene iskustava između zemalja partnera.

Prvi dan sastanka bio je obeležen uvodnim predavanjem glavnog organizatora Prof. Dr Ekaterine Titianove, koja je istakla potrebu uvođenja jedinstvenih neurosonoloških kriterijuma za sve zemlje Evrope koji bi omogućavali najbolje lečenje svih pacijenata bez obzira na zemlju porekla. Istog dana su koordinatori zemalja partnera predstavili organizaciju i koncept rada Nacionalnih udruženja za neurosonologiju zemalja učesnica.

Narednog dana održana su sveobuhvatna predavanja koja su podrazumevala prikaze ultrazvučnih nalaza u različitim oboljenjima velikih krvnih sudova kao i krvnih sudova mozga nakon čega je usledila veoma živa diskusija o trendovima i preporukama dijagnostike i lečenja cerebrovaskularnih pacijenata. Sa zadovoljstvom su svi prisutni konstatovali da se u diskusiji posebno istakla srpska grupa.
Istog dana je svaka zemlja partner iznela epidemiološke podatke o kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim oboljenjima uz opšti zaključak da su stope oboljevanja slične te se tako jasno ističe potreba izrade jedinstvenog dokumenta koji znači da će se pacijenti uniformno dijagnostikovati i lečiti bez obzira u kojoj zemlji žive i u tom smislu izrađen je Memorandum koji su potpisali svi učesnici projekta, a koji je prosledjen Evropskom parlamentu i Evropskoj komisji koja je projekat i finansirala preko projekta Youth in Action.

Zahvaljujući organizatoru, svim učesnicima projekta omogućeno je aktivno prisusutvo na XVI Svetskom neurosonološkom sastanku (XVI World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neuroology) koji je održan od 17. do 20. oktobra 2013. Godine u Nacionalnoj palati kulture.

Poseban značaj između ostalog je u tome što je posle skoro 15 godina ovaj sastanak organizovan u Evropi. Svi predavači su najeminentniji stručnjaci iz oblasti neurosonologije i cerebrovaskularnih oboljenja kako iz Evrope, tako i celog sveta.

Prvog dana kongresa je održan niz edukativnih predavanja, počevši od fizike ultrazvuka, preko anatomije krvnih sudova, slikovitog ultrazvučnog prikaza različitih patoloških stanja uz praktičnu demonstraciju ispitivanja karakteristika protoka moždane cirkulacije. Naročito zapaženo predavanje je imao Ass dr M.Mijajlović u kome je istakao ulogu Transkranijalne dopler ehosonografije kod kritično obolelih neuroloških pacijenata uz posebno interesovanje prisutnih o primeni TCD metode u utvrđivanju moždane smrti. Sledećeg dana je održano više predavanja o značaju specijalnih metoda u neurosonologiji uz nove preporuke i stavove vodećih stručnjaka iz oblasti cerebrovaskularne patologije, a svoja iskustva i stavove su izložili eksperti iz svih delova sveta uključujući Aziju i Latinsku Ameriku.
Istog dana je održan pismeni i zatim praktični ispit kojim se još od 2005. godine vrši internacionalna sertikacija eksperata iz neurosonologije pod okriljem Evropskog udruženja za neurosonologiju i cerebrovaskularnu hemodinamiku (ESNCH) i Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology, a u cilju odabira i grupisanja visokokvalifikovanog kadra za ekspertsko zvanje iz oblasti ultrazvučne dijagnostike. Od prijavljenih 10 kandidata, ispit je položilo njih troje od kojih je jedan kandidat predstavnik Srpske grupe učesnika i to dr Ivana Krdžić (Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, Beograd).

Poslednjeg dana kongresa je nakon oficijenog zatvaranja održana Generalna skupština Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology na kojoj je naš koordinator Ass. Dr Milija Mijajlović izabran za člana Izvršnog Komiteta (Executive Committee) Svetske federacije za neurosonologiju.

Kvalitet oba skupa je svakodnevno istican velikim interesovanjem svih učesnika, dinamičnim predavanjima i još dinamičnijim diskusijama, mogućnošću praktične upotrebe dostupnih aparata za ultrazvučnu dijagnostiku od strane svakog učesnika kao i nestvarnom pristupačnošću vrhunskim stručnjacima koji su u svakom trenutku bili dostupni.

Svi učesnici su sa zadovoljstvom konstatovali da je organizator bio izvanredno efikasan u svim segmentima planiranja, kako u stručnom smislu, tako i u onom koji se tiče druženja i razonode. U Nacionalnom muzeju istorije Bugarske je organizovana gala večera na kojoj se prisutnima obratila gradonačelnik Sofije Yordanka Fandakova i uz vrhunsku nacionalnu kuhinju poželela dobrodošlicu svim učesnicima.

Aktivno i vrlo uspešno učešće srpske grupe na ovim važnim i prestižnim medjunarodnim naučnim sastancima je rezultiralno promocijom srpske neurosonologije koja se visoko kotira u medjunarodnim okvrima, uspostavljanjem novih naučnih kontakata i planiranjem budućih naučnih projekata i intenzivne medjunarodne saradnje naše zemlje na polju neurosonologije.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.