Home News Archive Profesor Angelo Antonini gost Klinike za neurologiju
Profesor Angelo Antonini gost Klinike za neurologiju

Poštovane koleginice i kolege,

sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će tokom sledeće nedelje gost Klinike za neurologiju KCS biti Profesor Angelo

Antonini iz Italije. Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju “Non-motor manifestations in Parkinson’s disease“ koje će biti održano u sredu 11.sep 2013.g. u 12, 30 časova u Svečanoj Sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Kratak izvod iz biografije Profesora A. Antoninija

Profesor Antonini je Direktor Centra za Parkinsonovu bolest i nevoljne pokrete, Univerzitetu u Veneciji i član Uređivačkog odbora časopisa Movement Disorders. Uže interesovanje Profesora Antonija obuhvata oblast neurovizelizacionih metoda, kao i kognitivne i biohevioralne aspekte kod obolelih od Parkinsonove bolesti. Pored ovoga,rezultati dosadašnji istraživanja Profesora Antoninija u oblastima kontinuirane subkutane primene apomorfina i duboke moždane stimulacije subtalamičkog jedra kod obolelih od PB značajno su doprinela etabliranju ovih metoda u svakodnevnom lečenju obolelih od Parkinsonove bolesti. Tokom svoje dosadašnje karijere Profesor Antonini je objavio više od 200 autorskih radova u najeminentnijim neurološkim časopisima, a autor je i više poglavlja u monografijama od internacionalnog značaja.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.