Home News Archive Akreditacija programa IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Akreditacija programa IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Poštovani,

U julskom akreditacionom roku Odlukom broj 153-02-2848/2013-01 od

16.08.2013.godine akreditovan je IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem kao i Edukativni kursevi u okviru Kongresa. Programi su akreditovani preko Društva neurologa Srbije kao organizatora.

1.А-1-2350/13: IX/XV Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem:
Broj bodova za predavače: 11
Broj bodova za pasivno učešće: 5
Broj bodova za usmenu prezentaciju: 9
Broj bodova za poster prezentaciju: 7

2.A-1-2454/13: Edukativni kurs:”Škola elektromiografije”
Broj bodova za predavače: 5
Broj bodova za pasivno učešće: 3

3.A-1-2455/13: Edukativni kurs:”Praktični problemi savremene neurosonologije”
Broj bodova za predavače: 3
Broj bodova za pasivno učešće: 2

4.A-1-2456/13: Edukativni kurs:”Terapijske novine u dečjoj neurologiji”
Broj bodova za predavače: 3
Broj bodova za pasivno učešće: 2

5.A-1-2457/13: Edukativni kurs:”Hronične glavobolje –dijagnostički i terapijski izazovi”
Broj bodova za predavače: 6
Broj bodova za pasivno učešće: 3

6.A-1-2458/13: Edukativni kurs:”Novine u terapijskom pristupu multiploj sklerozi”
Broj bodova za predavače: 3
Broj bodova za pasivno učešće: 2

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.