Home News Archive Novi kreveti na Klinici za neurologiju
Novi kreveti na Klinici za neurologiju

Na klinici za neurologiju zalaganjem Uprave kupljeno je pet specijalizovanih, podesivih kreveta koji će boravak pacijentima učiniti prijatnijim i konformnijim a rad medicinskih sestara

olakšati, racionalizovati i učiniti efikasnijim. Kreveti su namenjeni za hospitalizaciju pacijenata na odeljenjima intenzivne nege čije zdravstveno stanje i problemi zahtevaju visok stepen angažovanja i zbrinjavanja.

Zahvalnost za obezbeđenje sredstava i razumevanje dugujemo kompaniji  Merck d.o.o. , Srbija  i gospodinu dr Božidaru Gavriloviću, rukovodiocu poslovne jedinice za onkologiju i neurologiju.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.