Maj 2013.
There are no translations available.

 

U organizaciji Centra za epilepsije Klivlendske klinike (Ohajo, SAD), Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu (Srbija) i Društva Neurologa Srbije,  od 18. do 21. aprila 2013. godine, na Mećavniku, održan je „Kurs hirurgije epilepsije“. 
Polaznici kursa imali su čast da čuju predavanja vodećih epileptologa Centra za epilepsije Klivlendske klinike, kao i eksperata iz Evrope. 
Polaznici kursa bili su lekari iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije BIH, Crne Gore, Makedonije,  Nemačke, Egipta.
Na kursu su obrađeni svi aspekti osnovnih principa hirurgije epilepsije , uključujući incijalnu obradu bolesnika sa napadima nedefinisane etiologije, neuroimidžing kod bolesnika sa epilepsijom, kao i racionalni pristup u strategiji hirurškog lečenja lezionih i nelezionih refraktarnih bolesnika sa epilepsijom. Napredniji deo kursa obuhvatio je i kontraverzne teme u hirurgiji epilepsija kao što su pristup u slučajevima bilateralne temporalne epilepsije, uloga hirurških tehnika, izbor metode invazivne evaluacije, razmatranje ponovnog hirurškog lečenja ukoliko dođe do neuspeha posle prve operacije i slično, kao i radionice gde su u malim grupama razmatrani komplikovani hirurški slučajevi.
Kurs je protekao u konsutruktivnoj i prijatnoj atmosferi i pružio je našim epileptolozima priliku da sagledaju sve aspekte i najnovija dostignuća u oblasti hirurgije epilepsije.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.