Home News Archive Na Klinici za neurologiju nabavljene nove temperaturne table
Na Klinici za neurologiju nabavljene nove temperaturne table

Na Klinici za neurologiju su nabavljene nove table za temperaturne liste.

Nabavljanjem tabli je olakšan rad medicinskih sestara pri sprovođenju

Procesa zdravstvene nege, koji je obavezan deo dokumentacije u našoj ustanovi.

Sredstva za kupovinu tabli obezbeđena su od projekata lekara naše klinike.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.