Home News Archive Nagrađena Sanja Radojević, sestra Centra za poremećaje pamćenja i demecije
Nagrađena Sanja Radojević, sestra Centra za poremećaje pamćenja i demecije

Međunarodni dan sestara 12. maj , obeležava se svake godine u mnogim zemljama sveta kao

znak poštovanja prema Florens Najtingel na dan njenog rođenja 1820. godine.

Svake godine u Kliničkom Centru Srbije se dodeljuju priznanja povodom 12-og maja, Međunarodnog dana sestara. U organizaciji UMST „Sestrinsvo“ KCS, predsednica Zorica Milošević uručila je zahvalnice medicinskim sestrama koje su dale doprinos razvoju profesije, koje su se tokom svog rada isticale požrtvovanošću, odgovornošću i humanzmom, a predložene od strane svojih kolektiva.

Sa zadovoljstvom možemo istaći da je jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade sa Klinike za neurologiju, Sanja Radojević, sestra Centra za poremećaje pamćenja i demencije.

Sanja Radojević, rođena 1970. godine u Beogradu, srednju medicinsku školu završila je 1989. godine u Zemunu.  Diplomirala na Višoj medicinskoj školi 2004. godine u Beogradu.
Na Klinici za neurologiju, KCS zasnovala je radni odnos 1989. godine, gde stiče prvo radno iskustvo iz oblasti zdravstvene nege i medicinsko tehničkih radnji. Školu EEG-a završila je 2003. godine. 
Na odeljenju za Cerebrovaskularne bolesti i bihejvioralne i kognitivne poremećaje radila je  na poslovima zdravstvene nege bolesnika do 2008. godine. Iste godine prelazi u novootvoreni Centar za poremećaje pamćenja i demencije na klinici gde i dalje radi. Edukovana je za rad sa obolelima od demencije i članovima njihovih porodica.
Autor je mnogih radova, sa kojima je učestvovala na Kongresima i Simpozijumima. Jedan je od koautora knjige „Bukvar neurološke sestre“, 2005. godine, kao i brošure za obolele od Alchamerove bolesti i članove porodice. 
U periodu od 2008. godine učestvuje u kliničkim studijama za indikacije Alchajmerova bolest i Blagi kognitivni  poremećaj, kao sestra istraživač. 
Angažovana je u informatičkoj grupi na Klinici za neurologiju KCS i član je Kolegijuma glavnih sestara.
Član je Udruženja neuroloških sestara Srbije UNSS, Udruženja medicinskih sestara i tehničara KCS “Sestrinstvo“,  Komora medicinskih sestara Srbije KMSTS.
Govori engleski jezik. 
Poseban iteres iskazuje iz oblasti zdravstvene nege demencije, Alchajmerove bolesti, Parkinsonove bolesti, kao i edukacije porodica za negu i unapređenje kvaliteta života obolelih.  Poseduje umeće da na najbolji način odgovori svim zahtevima pacijenata i članova porodice,  i ako je patologija te grupe pacijenata specifična, a problemi bliskih osoba vrlo senzitivni i socijalno opterećujući. 
U kolektivu je poznata kao osoba sa dostojanstvenim stavom i izgledom. Svojim znanjem i sposobnošću da ga nesebično prenosi  imponuje, posebno mlađim kolegama i koleginicama, ali se ne sme zanemariti njen uticaj na kompletan zdravstevni tim. 
Spremna je da prihvata izazove i da daje svoj maksimalni doprinos svim promenama  koje su u skladu sa politikom naše klinike,  radi  unapređenja kvaliteta rada, zadovoljstva pacijenati i zaposlenih. 
Ostvarena je i kao voljena supruga i posvećena  majka.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.