Home Nursing Achievements and innovations Obeležen 12 .maj Međunarodni praznik sestara i nedelja sestrinstva, 2013.
Obeležen 12 .maj Međunarodni praznik sestara i nedelja sestrinstva, 2013.
There are no translations available.

Međunarodni praznik sestara 12. maj održava se na rođendan Florens Najtingel  (1820- 1910.godina), koja je bila  utemeljivač zdravstvene nege, savršeni zdravstveni pedagog i lider od ogromnog značaja. Ostavila je ogroman doprinos i neizbrisiv trag u sestrinskoj profesiji.

Nedelja sestrinstva održava se u periodu  od 6.- 12 . maja kao jednonedeljna proslava, a organizovana je za razmenu iskustava, održavanju raznih seminara, tribina, promocija zdravlja i dodela priznanja za posvećenost i doprinos struci.


Tim povodom, na Klinici za neurologiju obeležen je početak  nedelje sestrinstva .

Na samom početku,  našim sestrama obratio se  Akademik prof. dr Vladimir Kostić koji je čestitao praznik, sa rečima poštovanja  uvažavanja sestrinske profesije i divljenja prema entuzijazmu koji poseduju  sestre za obavljanje ne tako lakog posla.

Nakon toga, skupu se obratila glavna sestra klinike Milijana Matijević sa akcentom na važnost obrazovanja i edukacije kao i međusobnom poštovanju. Održano je predavanje povodom praznika  sestara koje je prezentovao naš kolega Nenad Ilić i stručni sastanak sa temom : „Zbrinjavanje bolesnika sa dekubitalnim ulcerom primenom kolagenih obloga“, koje prezentovala naša koleginica Tanja Dimitrijević.

Naš cilj je da se podigne svest o važnoj ulozi sestre kao profesionalca i uloge koju ima u društvu.

Postepeni razvoj sestrinstva sve više dobija svoj pečat i sve više priznaje identitet i status sestre.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.