Home News *Praktikum za asistente iz elektromioneurografije* autora Danice Maksimović, citiran je u knjizi za studente Medicinskog fakulteta u Beogradu
*Praktikum za asistente iz elektromioneurografije* autora Danice Maksimović, citiran je u knjizi za studente Medicinskog fakulteta u Beogradu

Reč je o knjizi  *Bioetika i medicina* čiji je autor ass. dr Sandra Radenović,

izdavač Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.g.,  koja citira deo iz praktikuma Danice Maksimović, kao ilustraciju značaja timskog rada I poštovanja pacijenta kao partnera u složenom procesu brige za zdravlje.

Danica Maksimović, glavna sestra kabineta za EMNG,  autor je *Praktikuma za asistente iz elektromioneurografije* koji je izdat u Junu 2008.god. Takodje je autor većeg broja stručnih radova izlaganih  na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.