Home News Archive Lekcije Klinike za neurologiju, 13.03.2013.
Lekcije Klinike za neurologiju, 13.03.2013.

U okviru ciklusa "Lekcije Klinike za neurologiju" će Jelena Radulović (Professor in Psychiatry and Behavioral Sciences and Molecular Pharmacology

and Biological Chemistry, Northwestern University, Chicago, USA) održati predavanje "Molekularne osnove pamćenja " 13. marta 2013. u 13h u slušaonici Klinike za neurologiju KCS.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.