Februar 2013.
There are no translations available.

Primer primene Southern blot metode
Detekcija ekspanzije CTG ponovaka U DMPK genu kod pacijenata sa miotoničnom distrofijom tip 1 (DM1)

Kod porodice prikazane na slici jasno se vidi fenomen genetske anticipacije, odnosno povećanje broja CTG ponovaka prilikom prenošenja mutiranog gena na potomstvo.

MDN163 – žena iz prve generacije; MDN161 i MDN164 – ćerke od MDN 163; MDN165 – sin od MDN164; M – marker za veličinu; veličine su izražene u baznim parovima.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.