Home News Archive Lekcije Klinike za neurologiju, 06.02.2013.
Lekcije Klinike za neurologiju, 06.02.2013.

Drage kolege,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo vas da će Đorđe Miljković sa Instituta za bioločka istraživanja "Siniša Stanković" u

okviru Lekcija Klinike za neurologiju, 6. februara 2013. u 13h u slušaonici Klinike za neurologiju KCS održati predavanje “Redoks procesi u inicijaciji MS”.

Kolegijalni pozdrav,

Info-grupa Klinike za neurologiju KCS

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.