Home Pacijenti Priprema pacijenata za pregled Centar za poremećaje pamćenja i demencije
Centar za poremećaje pamćenja i demencije

Centar se nalazi u prizemlju Klinike za neurologiju u Ulici dr Subotića broj 6.

Pregled u Centru za poremećaje pamćenja i demencije se zakazuje na broj 011/3064235 ili lično na Klinici za neurologiju, u suterenu tj. na nivou -1. Potrebno je imati odgovarajući uput za ambulantni pregled, takozvani ’’plavi uput’’, iz nadležnog Doma zdravlja.

Prvi pregledi u Centru obavljaju se sredom.

Pacijent treba uvek da dođe na pregled u pratnji porodice ili staratelja koji je upoznat sa simptomima i tokom bolesti pacijenta.

Prvi pregled obuhvata kratko neuropsihološko testiranje pacijenta (traje oko 30min) koje obavlja neuropsiholog i intervju sa starateljem o aktivnostima dnevnog života pacijenta (traje 5 minuta) koje obavlja medicinska sestra. Posle ovih testiranja pacijent odlazi kod neurologa (prof. dr Elka Stefanova), gde se uzima anamneza (intervju sa starateljem i pacijentom o simptomima bolesti), kao i neurološki pregled. Čitav prvi pregled za jednog pacijenta traje od 45 minuta do 1 sat.

Ukoliko se proceni da kod pacijenta postoji poremećaj pamćenja, isti na kraju prvog pregleda dobija termin za dodatna ispitivanja preko Dnevne bolnice. Dnevna bolnica je institucija u kojoj pacijent ima otvorenu bolničku istoriju bolesti, ali ne leži u bolnici, već dolazi na ispitivanja po pozivu (mora se ostaviti validan telefonski broj na prijemu). Dnevna bolnica Klinike za neurologiju nalazi se u suterenu naše Klinike na nivou -1. 
Za ispitivanje preko Dnevne bolnice potrebno je obezbediti uput iz nadležnog Doma zdravlja za bolničko lečenje, takozvani ’’zeleni uput’’.
Prijemi u Dnevnu bolnicu obavljaju se ponedeljkom (tačan datum se dobija na kraju prvog pregleda, obično do nekoliko nedelja posle pregleda).
Dodatna ispitivanja koja su indikovana mogu se razlikovati od pacijenta do pacijenta, ali uglavnom podrazumevaju analize krvi, neuroimidžing (obično CT, tj. skener glave), ultrazvuk krvih sudova vrata i lumbalnu punkciju, kada je to indikovano, kao i dopunsko prošireno neuropsihološko testiranje, koje obavlja neuropsiholog i koje traje oko jedan do jedan i po sat. Čitav proces ispitivanja preko Dnevne bolnice, koji podrazumeva zakazivanje pregleda, obavljanje pregleda i čekanje rezultata traje oko dve nedelje. Kada se obave sva ispitivanja, lekari Centra za poremećaje pamćenja, koji vode datog pacijenta, zajedno sagledavaju njegove rezultate. Pacijent se poziva na završni pregled, kada se postavlja dijagnoza u slučajevima gde je to moguće i kada se određuje konačna terapija.

Nadalje, gde je to indikovano, pacijent se prati ambulanto u Cetru za poremećaje pamćenja, što podrazumeva neurološke kontrole (na 3 meseca, 6 meseci ili godinu dana), kao i periodična kontrolna neuropsihološka testiranja (obično na godinu dana).

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.