Home News Archive Aparat za kvantitativno ispitivanje senzibiliteta
Aparat za kvantitativno ispitivanje senzibiliteta

Centar za polineuropatije Klinike za neurologiju postao je bogatiji za najsevremeniji aparat za kvantitativno ispitivanje senzibiliteta (QST).

Primarni značaj ovog aparata je postavljanje dijagnoze i objektivizacija ispada senzibiliteta kod neuropatije tankih vlakana.

Aparat je doniran Klinici od strane kompanije Direct Media a.d.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.