December 2011

Praktikum - Osnovi neurološkog pregleda

Praktikum za studente Medicinskog fakulteta - Osnovi neurološkog pregleda - nagrađen je godišnjom nagradom Medicinskog fakulteta u Beogradu za doprinos edukaciji.

Urednik ovog udžbenika je Prof dr. Vladimir S. Kostić, ko-urednici su Doc dr. Dejana R. Jovanović i Ass dr. Nikola Vojvodić, a autori su nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu zaposleni na Klinici za neurologiju, KCS - Prof dr. Ljiljana Beslać-Bumbaširević, Ass dr. Šarlota Mesaroš, Prof dr. Nataša Cerovac, Prof dr. Vedrana Milić-Rašić, Prof dr. Nadežda Čovičković-Šternić, Prof dr. Dragan Pavlović, Doc dr. Nataša Dragašević-Mišković, Prof dr. Vidosava Rakočević-Stojanović, Prof dr. Jelena Drulović, Prof dr. Dragoslav Sokić, Prof dr. Jasna Jančić, Prof dr. Elka Stefanova, Doc dr. Dejana R. Jovanović, Prof dr. Zorica Stević, Prof dr. Zagorka Jvanović, Prof dr. Marina Svetel, Prof dr. Nebojša Jović, Ass dr. Nikola Vojvodić, Prof dr. Vladimir S. Kostić, Ass dr. Jasna Zidverc-Trajković, Prof dr. Dragana Lavrnić. Pored teksta i ilustracija sastavni deo praktikuma je i DVD sa video prikazima normalnih i patoloških nalaza u neurologiji.
Kolektiv Klinike za neurologiju sa ponosom čestita autorima ovog teksta.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.