Home News Archive Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti opremljena je novim, najsavremenijim uređajem za DNK analizu
Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti opremljena je novim, najsavremenijim uređajem za DNK analizu

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i

obuka za uređaj ABI 3500 Genetic Analyzer Capillary Electrophoresis System kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Uređaj je isporučen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a odobren je u okviru naučnog projekta osnovnih istraživanja pod rukovodstvom Profesora dr Vladimira S. Kostića, “Motorni i nemotorni simptomi parkisonizma: kliničke, morfološke i molekularno-genetičke korelacije”(ON175090).

Ovaj savremeni uređaj za genetsku analizu je 8-kapilarni elektroforetski sistem koji ima mogućnost da paralelno analizira veliki broj uzoraka. Zahvaljujući integrisanom softveru koji obavlja kontrolu, prikupljanje podataka, kontrolu kvaliteta i auto analizu, uređaj može na istoj pločici (plate) da obavlja i sekvenciranje i fragmentnu analizu. Nove mogućnosti ovog uređaja će doprineti radu istražičakog tima na projektu koji ima za cilj da pronađe kliničke, morfološke i molekularno-genetičke korelacije u različitim neurohttp://www.neurologija.bg.ac.rs/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=6&task=edit&cid[]=416#degenerativnim bolestima. Predviđeno je da se aparat koristi i za realizaciju drugih naučno istraživačkih projekata na Klinici kao i na Medicinskom fakultetu.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.