Home News Archive Southern blot – nova metoda u našoj Genetskoj laboratoriji
Southern blot – nova metoda u našoj Genetskoj laboratoriji

Dana 14.09.2012. posle višemesečnih priprema, tim Genetske laboratorije na čelu sa prof. Novaković i mr Valerijom Dobričić standardizovao je novu zametnu

metodu za analizu DNK - Southern blot. Za početak ovom metodom će se postavljati genetska dijagnoza miotonične distrofije tip 1 sa brojanjem CTG ponovaka u genu za DMPK, dok je u planu i korišćenje Southern blota u dijagnostici drugih bolesti ponovaka.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.